Pomoc usługi HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

HP LaserJet P4010 i P4510 Series Drukarki

Podręcznik użytkownika

background image
background image

Drukarki HP LaserJet P4010 i P4510 Series

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody jest
zabronione, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi
firmy HP są gwarancje wyrażone w formie
oświadczeń dołączonych do tych produktów
i usług. Żaden zapis w niniejszym
dokumencie nie może być interpretowany
jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie
ponowi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek braki techniczne lub błędy
redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CB506-90985

Edition 1, 8/2008

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® oraz Windows® XP
są zarejestrowanymi w USA znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation.

Windows Vista® jest znakiem towarowym
lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach/
regionach.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są
znakami zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych.

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o produkcie

Porównanie urządzeń ........................................................................................................................... 2

Modele HP LaserJet P4014 ................................................................................................. 2
Modele HP LaserJet P4015 ................................................................................................. 3
Modele HP LaserJet P4515 ................................................................................................. 4

Porównanie funkcji .............................................................................................................................. 6
Elementy urządzenia ............................................................................................................................ 8

Widok z przodu .................................................................................................................... 8
Widok z tyłu ......................................................................................................................... 8
Porty interfejsu ..................................................................................................................... 9
Lokalizacja nalepki z numerem modelu i numerem seryjnym ............................................. 9

2 Panel sterowania

Układ panelu sterowania .................................................................................................................... 12
Korzystanie z menu panelu sterowania .............................................................................................. 14

Korzystanie z menu ........................................................................................................... 14

Menu Pokaż jak .................................................................................................................................. 15
Menu Pobierz zlecenie ....................................................................................................................... 16
Menu informacyjne ............................................................................................................................. 17
Menu obsługi papieru ......................................................................................................................... 18
Menu konfiguracji urządzenia ............................................................................................................. 19

Podmenu drukowania ........................................................................................................ 19
Podmenu Jakość druku ..................................................................................................... 21
Podmenu ustawień systemu .............................................................................................. 24
Podmenu Zszywacz/układacz ........................................................................................... 29
Podmenu MBM-5 (sortownik wielopojemnikowy) .............................................................. 29
Podmenu I/O ...................................................................................................................... 29
Podmenu Zerowanie .......................................................................................................... 36

Menu diagnostyki ............................................................................................................................... 38
Menu Serwis ....................................................................................................................................... 40

3 Oprogramowanie dla systemu Windows

Obsługiwane systemy operacyjne Windows ...................................................................................... 42
Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Windows .................................................................... 43

PLWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 44

Tryby instalacji sterownika UPD ........................................................................................ 44

Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows ............................................... 45
Pierwszeństwo dla ustawień drukowania ........................................................................................... 46
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows ............................................................ 47
Rodzaje instalacji oprogramowania dla systemu Windows ................................................................ 48
Usuwanie oprogramowania dla systemu Windows ............................................................................ 49
Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows .................................................................................. 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych ................................................................................... 52

4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh .................................................................................... 54

Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów Macintosh ......................................... 54
Obsługiwane sterowniki drukarki dla komputerów Macintosh ........................................... 54
Usunięcie oprogramowania z systemu operacyjnego Macintosh ...................................... 54
Priorytet ustawień drukowania dla komputerów Macintosh ............................................... 54
Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh ................................. 55
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh ................................................................... 55

Program HP Printer Utility (Narzędzie drukowania HP) .................................... 55

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki
HP) ................................................................................................... 56
Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) .......... 56

Obsługiwane narzędzia dla komputera Macintosh ............................................................ 57

Wbudowany serwer internetowy ....................................................................... 57

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh ................................................ 58

Drukuj ................................................................................................................................ 58

Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze
Macintosh .......................................................................................................... 58
Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie
papieru .............................................................................................................. 58
Drukowanie okładki ........................................................................................... 58
Korzystanie ze znaków wodnych ...................................................................... 59
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh ........... 59
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne). ........................ 60
Ustawianie opcji zszywania ............................................................................... 61
Przechowywanie zleceń .................................................................................... 61
Korzystanie z menu Services (Usługi) .............................................................. 61

5 Złącza

Konfiguracja USB ............................................................................................................................... 64

Podłączanie kabla USB ..................................................................................................... 64

iv

PLWW

background image

Konfiguracja sieciowa ......................................................................................................................... 65

Obsługiwane protokoły sieciowe ........................................................................................ 65
Konfigurowanie urządzenia sieciowego ............................................................................. 66

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ................................................. 66
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego .......................................................... 66
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania
urządzenia ......................................................................................................... 67
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania
urządzenia ......................................................................................................... 67
Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne) .............................................. 68

Wyłączanie protokołów IPX/SPX, AppleTalk lub DLC/LLC .............. 68

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ............................................................. 69

6 Papier i inne materiały drukarskie

Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania .......................................................................... 72
Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 73
Nietypowe formaty papieru ................................................................................................................. 75
Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 76

Obsługiwane rodzaje papieru dla opcji podawania ............................................................ 76
Obsługiwane rodzaje papieru dla opcji odbioru ................................................................. 76

Pojemność podajników i pojemników ................................................................................................. 78
Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych ............................................................. 80
Ładowanie podajników ....................................................................................................................... 81

Orientacja papieru podczas ładowania podajników ........................................................... 81

Ładowanie papieru firmowego, dziurkowanego lub z nadrukiem ...................... 81
Ładowanie kopert .............................................................................................. 81

Ładowanie podajnika 1 ..................................................................................................... 82
Ładowanie podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy ................................ 83
Ładowanie opcjonalnego podajnika na 1500 arkuszy ...................................................... 85

Konfigurowanie podajników ................................................................................................................ 88

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru ..................................................... 88
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania ...................... 88
Konfigurowanie podajnika za pomocą menu Obsługa papieru .......................................... 89
Wybieranie źródła, rodzaju lub formatu ............................................................................. 89

Źródło ................................................................................................................ 89
Rodzaj i Format ................................................................................................. 89

Używanie opcji odbioru papieru ........................................................................................................ 91

Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego ..................... 91
Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego .................................................. 91
Kierowanie wydruku do opcjonalnego układacza lub zszywacza/układacza ..................... 92
Kierowanie wydruku do sortownika 5-pojemnikowego ...................................................... 92

7 Korzystanie z funkcji urządzenia

PLWW

v

background image

Ustawienia ekonomiczne .................................................................................................................... 96

EconoMode ........................................................................................................................ 96
Opóźnienie uśpienia .......................................................................................................... 96

Ustawianie opóźnienia uśpienia ........................................................................ 96
Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia .......................................................... 97

Godzina budzenia .............................................................................................................. 97

Ustawienie godziny budzenia ............................................................................ 97

Zszywanie dokumentów ..................................................................................................................... 99
Korzystanie z funkcji przechowywania zleceń .................................................................................. 100

Tworzenie przechowywanego zlecenia ........................................................................... 100
Drukowanie przechowywanego zlecenia ......................................................................... 100
Usuwanie przechowywanego zlecenia ............................................................................ 101

8 Zadania drukowania

Anulowanie zlecenia drukowania ..................................................................................................... 104

Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu panelu sterowania ........................... 104
Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu oprogramowania ............................. 104

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows ............................ 105

Otwieranie sterownika drukarki ........................................................................................ 105
Używanie skrótów drukowania ........................................................................................ 105
Ustawianie opcji papieru i jakości .................................................................................... 105
Ustawianie efektów dla dokumentów ............................................................................... 106
Ustawianie opcji wykańczania dokumentów .................................................................... 106
Ustawianie opcji odbierania w urządzeniu ....................................................................... 107
Ustaw opcje przechowywania zleceń .............................................................................. 107
Uzyskiwanie pomocy technicznej i informacji o stanie urządzenia .................................. 107
Ustawianie zaawansowanych opcji druku ....................................................................... 108

9 Obsługa i konserwacja urządzenia

Drukowanie stron informacji i Pokaż jak ........................................................................................... 110
Korzystanie z programu HP Easy Printer Care ................................................................................ 112

Otwórz program HP Easy Printer Care ............................................................................ 112
Funkcje programu HP Easy Printer Care ........................................................................ 112

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego ...................................................................... 115

Otwieranie strony wbudowanego serwera internetowego z sieci .................................... 115
Wbudowany serwer internetowy ...................................................................................... 115

Użytkowanie oprogramowania HP Web Jetadmin ........................................................................... 118
Korzystanie z funkcji zabezpieczeń .................................................................................................. 119

IPsec ................................................................................................................................ 119
Zabezpieczanie wbudowanego serwera internetowego .................................................. 119
Zabezpieczanie przechowywanych zleceń ...................................................................... 119
Blokowanie menu panelu sterowania .............................................................................. 119
Blokowanie klatki formatyzatora ...................................................................................... 120

vi

PLWW

background image

Obsługa materiałów eksploatacyjnych ............................................................................................. 122

Przechowywanie kaset drukujących ................................................................................ 122
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ....................... 122
Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP ........................................................ 122
Okres eksploatacji materiałów ......................................................................................... 122

Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych ............................................................................... 123

Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych ........................................ 123
Wymiana kasety drukującej ............................................................................................. 123
Ładowanie zszywek ......................................................................................................... 125
Konserwacja urządzenia .................................................................................................. 126

Zerowanie licznika zestawu konserwacyjnego ................................................ 127

Instalowanie pamięci, wewnętrznych urządzeń USB i kart zewnętrznego serwera druku ............... 128

Uwagi wstępne ................................................................................................................ 128
Instalacja pamięci ............................................................................................................ 128

Instalacja pamięci urządzenia ......................................................................... 128

Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM ................................................ 132
Zachowanie zasobów (zasoby stałe) .............................................................................. 133
Uaktywnianie pamięci w systemie Windows .................................................................... 133
Instalacja wewnętrznych urządzeń USB .......................................................................... 134
Instalacja kart sieciowych serwera druku HP Jetdirect .................................................... 136

Instalacja karty serwera druku HP Jetdirect .................................................... 136
Usuwanie karty serwera druku HP Jetdirect ................................................... 138

Czyszczenie urządzenia ................................................................................................................... 139

Czyszczenie obudowy ..................................................................................................... 139
Czyszczenie ścieżki papieru ............................................................................................ 139

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego .................................................................................. 140

Określenie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego .............................................. 140
Pobranie nowego oprogramowania sprzętowego z witryny HP w sieci Web .................. 140
Przesyłanie nowego oprogramowania sprzętowego do urządzenia ................................ 140

Użycie usługi FTP do pobrania oprogramowania sprzętowego za
pośrednictwem przeglądarki ........................................................................... 141
Użycie polecenia FTP do uaktualnienia oprogramowania sprzętowego za
pośrednictwem połączenia sieciowego ........................................................... 141
Użycie programu HP Web Jetadmin do uaktualniania oprogramowania
sprzętowego .................................................................................................... 142
Użycie wiersza poleceń systemu Microsoft Windows do uaktualniania
oprogramowania sprzętowego ........................................................................ 143

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect ................................................ 143

10 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie ogólnych problemów ............................................................................................... 146

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ...................................................................... 146
Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia .......................................................... 147

Przywracanie ustawień domyślnych ................................................................................................. 148

PLWW

vii

background image

Interpretowanie komunikatów panelu sterowania ............................................................................ 149

Rodzaje komunikatów panelu sterowania ....................................................................... 149
Komunikaty panelu sterowania ........................................................................................ 149

Zacięcia ............................................................................................................................................ 169

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru ................................................................... 169
Miejsca zacięć papieru .................................................................................................... 170
Usuwanie zacięć ............................................................................................................. 171

Usuwanie zacięć papieru w okolicach pokrywy górnej i kasety
drukującej ........................................................................................................ 171
Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym podajniku kopert ............................ 173
Usuwanie zacięć papieru w okolicach podajników .......................................... 174

Usuwanie zacięć papieru w podajniku 1 ......................................... 174
Usuwanie zacięć papieru w podajniku 2 lub opcjonalnym
podajniku na 500 arkuszy .............................................................. 174
Usuwanie zacięć papieru z opcjonalnego podajnika na
1500 arkuszy .................................................................................. 176

Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym duplekserze .................................. 177
Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza .......................................... 179
Usuwanie zacięć papieru w okolicy tac wyjściowych ...................................... 182

Usuwanie zacięć papieru z tylnego pojemnika wyjściowego .......... 183
Usuwanie zacięć z opcjonalnego układacza lub zszywacza/
układacza ....................................................................................... 184
Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym sortowniku 5-
pojemnikowym ................................................................................ 186

Usuwanie zacięcia ........................................................................................................... 188

Rozwiązywanie problemów z jakością druku ................................................................................... 189

Problemy z jakością druku związane z papierem ............................................................ 189
Problemy z jakością druku związane ze środowiskiem ................................................... 189
Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru .............................................. 189
Przykłady zniekształceń obrazów .................................................................................... 190

Rozwiązywanie problemów z wydajnością ....................................................................................... 195
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami .................................................................. 196

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim .......................... 196
Rozwiązywanie problemów z siecią ................................................................................ 196

Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Windows ......................................................... 198
Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh .................................................... 199
Rozwiązywanie problemów w systemie Linux .................................................................................. 202

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne .................................................. 204

Zamawianie bezpośrednio w HP ..................................................................................... 204
Zamawianie za pośrednictwem usługodawców lub działu pomocy technicznej .............. 204
Zamawianie za pośrednictwem programu HP Easy Printer Care .................................... 204

Numery katalogowe .......................................................................................................................... 205

viii

PLWW

background image

Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru .................................................................. 205
Kasety drukujące ............................................................................................................. 206
Zestawy konserwacyjne ................................................................................................... 206
Pamięć ............................................................................................................................. 206
Kable i interfejsy .............................................................................................................. 207
Papier .............................................................................................................................. 207

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard ............................................................... 211
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą ......................................................... 213
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta ............................................................. 214
Obsługa klienta ................................................................................................................................. 215
Umowy serwisowe firmy HP ............................................................................................................. 216

Umowy serwisowe na miejscu ......................................................................................... 216

Serwis na miejscu następnego dnia ................................................................ 216
Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu .................................................... 216

Ponowne pakowanie urządzeń ........................................................................................ 216
Rozszerzona gwarancja .................................................................................................. 217

Załącznik C Charakterystyka techniczna

Parametry fizyczne ........................................................................................................................... 220
Parametry elektryczne ...................................................................................................................... 221
Parametry akustyczne ...................................................................................................................... 222
Środowisko pracy ............................................................................................................................. 223

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

Przepisy FCC ................................................................................................................................... 226
Program ochrony środowiska ........................................................................................................... 227

Ochrona środowiska naturalnego .................................................................................... 227
Wytwarzanie ozonu ......................................................................................................... 227
Zużycie mocy ................................................................................................................... 227
Zużycie toneru ................................................................................................................. 227
Zużycie papieru ............................................................................................................... 227
Tworzywa sztuczne ......................................................................................................... 227
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet .......................................................... 227
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów .......................................................... 228

Stany Zjednoczone i Portoryko ....................................................................... 228

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ................................... 228
Zwrot pojedynczej kasety ............................................................... 228
Wysyłka .......................................................................................... 228

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ................................................ 228

Papier .............................................................................................................................. 229
Ograniczenia dotyczące materiałów ................................................................................ 229

PLWW

ix

background image

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ........... 229
Substancje chemiczne ..................................................................................................... 229
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................... 230
Więcej informacji .............................................................................................................. 230

Deklaracja zgodności ....................................................................................................................... 231

Deklaracja zgodności ....................................................................................................... 231

Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ......................................................................... 232

Bezpieczeństwo lasera .................................................................................................... 232
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ........................................................................ 232
Oświadczenie VCCI (Japonia) ......................................................................................... 232
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) .................................................................. 232
Oświadczenie EMI (Korea) .............................................................................................. 232
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ........................................ 232
Tabela materiałów (Chiny) ............................................................................................... 234

Indeks ............................................................................................................................................................... 235

x

PLWW

background image

1