HP LaserJet P4510 Printer series - Papier

background image

Papier

W tym urządzeniu można wykorzystywać papier z makulatury, jeśli spełnia on parametry przedstawione
w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. To urządzenie może wykorzystywać papier
z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.