HP LaserJet P4510 Printer series - Tworzenie przechowywanego zlecenia

background image

Tworzenie przechowywanego zlecenia

Przechowywane zlecenia są tworzone za pomocą sterownika drukarki.

Windows

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Pamięć zleceń.

3.

Wybierz żądany tryb przechowywania zleceń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Ustaw opcje przechowywania zleceń

na stronie 107

.

Macintosh

1.

W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).

2.

Otwórz menu Job Storage (Przechowywanie zleceń).

3.

Z listy rozwijanej Przechowywanie zleceń: wybierz rodzaj przechowywanego
zlecenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Przechowywanie zleceń na stronie 61

.

UWAGA:

Aby na stałe przechować zlecenie i zapobiec jego usunięciu w sytuacji, kiedy pamięć jest

potrzebna na inne zlecenia, ustaw w sterowniku opcję Przechowywane zlecenie.