HP LaserJet P4510 Printer series - Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia

background image

Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia

1.

Naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a
następnie naciśnij przycisk

OK

.

3.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić pozycję ZEROWANIE, a następnie naciśnij przycisk

OK

.

4.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić pozycję TRYB UŚPIENIA, a następnie naciśnij
przycisk

OK

.

5.

Naciśnij przycisk strzałki w górę lub przycisk strzałki w dół , aby wybrać opcję WŁ. lub WYŁ.,
a następnie naciśnij przycisk

OK

.

6.

Naciśnij przycisk

Menu

.