HP LaserJet P4510 Printer series - Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

background image

Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

Po instalacji modułów pamięci DIMM należy upewnić się, że instalacja zakończyła się powodzeniem.

1.

Włącz urządzenie. Sprawdź, czy po wykonaniu przez urządzenie sekwencji rozruchowej
zaświeciła się kontrolka Gotowe. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, może to oznaczać, że
moduł DIMM został nieprawidłowo zainstalowany. Zobacz

Interpretowanie komunikatów panelu

sterowania na stronie 149

.

2.

Wydrukuj stronę konfiguracji (zobacz

Drukowanie stron informacji i Pokaż jak na stronie 110

).

3.

Na stronie konfiguracji znajdź dane dotyczące pamięci i porównaj je ze stroną konfiguracji
wydrukowaną przed zainstalowaniem pamięci. Jeśli wielkość pamięci nie uległa zwiększeniu,
prawdopodobnie moduł DIMM nie został poprawnie zainstalowany lub jest uszkodzony. Powtórz
proces instalacji. Jeśli będzie to konieczne, zainstaluj inny moduł DIMM.

UWAGA:

W przypadku zainstalowania języka urządzenia należy na stronie konfiguracji znaleźć część

„Zainstalowane języki i opcje”. Powinien być w niej wymieniony nowy język urządzenia.

132 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

PLWW