HP LaserJet P4510 Printer series - Przesyłanie nowego oprogramowania sprzętowego do urządzenia

background image

Przesyłanie nowego oprogramowania sprzętowego do urządzenia

UWAGA:

Urządzenie może odebrać aktualizację pliku .RFU, kiedy znajduje się w stanie gotowości.

Całkowity czas aktualizacji jest zależny od czasu transferu wejścia/wyjścia, a także od czasu ponownej
inicjalizacji urządzenia. Czas transferu zależy od wielu czynników, w tym od szybkości, z jaką komputer
główny wysyła aktualizację. Jeśli proces zdalnego uaktualniania oprogramowania sprzętowego
zostanie przerwany przed zakończeniem pobierania oprogramowania (gdy na panelu sterowania jest
wyświetlony komunikat Odbieranie aktualizacji), plik oprogramowania sprzętowego musi zostać
wysłany ponownie. Jeśli nastąpi zanik zasilania podczas uaktualniania pamięci flash modułu DIMM (gdy
komunikat Wykonywanie aktualizacji jest widoczny na wyświetlaczu panelu sterowania),
uaktualnianie zostanie przerwane, a na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat Prześlij
ponownie aktualizację
(tylko w języku angielskim). W takiej sytuacji należy przesłać uaktualnienie za
pośrednictwem portu równoległego. Na koniec wszelkie znajdujące się w kolejce zlecenia wcześniejsze
niż zlecenie RFU muszą zostać ukończone przed przetworzeniem uaktualniania.

140 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

PLWW