Ajutor HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Imprimante HP LaserJet P4010 şi P4510 Series

Ghidul utilizatorului

background image
background image

Imprimante HP LaserJet P4010 şi P4510 Series

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate
prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile
exprese de garanţie, care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nici o prevedere a
prezentului document nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară. Compania HP
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau
eroare tehnică sau editorială din prezentul
document.

Cod produs: CB506-90987

Edition 1, 8/2008

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® şi Windows® XP
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A.

Windows Vista® este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări/regiuni.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR
sunt mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Cuprins

1 Informaţii elementare despre produs

Comparaţie între produse ..................................................................................................................... 2

HP LaserJet P4014 modele ................................................................................................. 2
HP LaserJet P4015 modele ................................................................................................. 3
HP LaserJet P4515 modele ................................................................................................. 4

Comparaţie între caracteristici ............................................................................................................. 5
Prezentarea produsului ........................................................................................................................ 7

Vedere din faţă .................................................................................................................... 7
Vedere din spate .................................................................................................................. 7
Porturi pentru interfaţă ......................................................................................................... 8
Locaţia etichetei cu modelul şi numărul de serie ................................................................. 8

2 Panoul de control

Aspectul panoului de control .............................................................................................................. 12
Utilizarea meniurilor panoului de control ............................................................................................ 14

Utilizarea meniurilor ........................................................................................................... 14

Meniul Show Me How (Arată-mi cum) ................................................................................................ 15
Meniul Retrieve Job (Preluare operaţie) ............................................................................................. 16
Meniul Information (Informaţii) ............................................................................................................ 17
Meniul Paper Handling (Tratare hârtie) .............................................................................................. 18
Meniul Configure Device (Configurare echipament) .......................................................................... 19

Submeniul Printing (Imprimare) ......................................................................................... 19
Submeniul Print Quality (Calitate tipărire) .......................................................................... 21
Submeniul System Setup (Configurare sistem) ................................................................. 24
Submeniul Stapler Stacker (Capsator/stivuitor) ................................................................. 29
Submeniul MBM-5 (cutie poştală compartimentată) .......................................................... 29
Submeniul I/O .................................................................................................................... 29
Submeniul Resets (Resetări) ............................................................................................. 36

Meniul Diagnostics (Diagnostic) ......................................................................................................... 37
Meniul Service .................................................................................................................................... 39

3 Software pentru Windows

Sisteme de operare acceptate pentru Windows ................................................................................. 42
Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows ............................................................................. 43

ROWW

iii

background image

Driver universal de tipărire HP (UPD) ................................................................................................ 44

Moduri de instalare UPD .................................................................................................... 44

Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows ............................................................. 45
Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................................ 46
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows ........................................................ 47
Tipuri de instalări software pentru Windows ....................................................................................... 48
Dezinstalarea software-ului pentru Windows ..................................................................................... 49
Utilitare acceptate pentru Windows .................................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Serverul Web încorporat .................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Software pentru alte sisteme de operare ........................................................................................... 52

4 Utilizarea produsului cu Macintosh

Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 54

Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh .............................................................. 54
Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh .......................................................... 54
Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh ...................................... 54
Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh ..................................................... 54
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh ...................................... 55
Software pentru calculatoare Macintosh ............................................................................ 55

HP Printer Utility ................................................................................................ 55

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility ........................................... 56
Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility ...................................... 56

Utilitare acceptate pentru Macintosh ................................................................................. 57

Serverul Web încorporat ................................................................................... 57

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ....................................................... 58

Imprimarea ......................................................................................................................... 58

Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh ........................... 58
Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni
personalizate ..................................................................................................... 58
Tipărirea unei coperţi ........................................................................................ 58
Utilizarea filigranelor .......................................................................................... 59
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh ............. 59
Imprimarea pe ambele feţe ale paginii (imprimarea duplex) ............................. 60
Setarea opţiunilor de capsare ........................................................................... 61
Stocarea operaţiilor ........................................................................................... 61
Utilizarea meniului Services (Servicii) ............................................................... 61

5 Conectivitatea

Configuraţie de tip USB ...................................................................................................................... 64

Conectaţi cablul USB ......................................................................................................... 64

Configuraţie de tip reţea ..................................................................................................................... 65

iv

ROWW

background image

Protocoale de reţea acceptate ........................................................................................... 65
Configurarea produsului în reţea ....................................................................................... 66

Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .................................................. 66
Setarea sau schimbarea parolei de reţea ......................................................... 66
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ............. 67
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control ..... 67
Dezactivarea protocoalelor de reţea (opţional) ................................................. 68

Dezactivarea IPX/SPX, AppleTalk sau DLC/LLC ............................. 68

Setările duplex şi ale vitezei legăturii ................................................................ 69

6 Hârtia şi suportul de imprimare

Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare ........................................ 72
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare ........................................................... 73
Dimensiuni de hârtie particularizate ................................................................................................... 75
Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare .................................................................... 76

Tipuri acceptate de hârtie pentru opţiuni de intrare ........................................................... 76
Tipuri acceptate de hârtie pentru opţiuni de ieşire ............................................................. 76

Capacitatea tăvii şi a sertarului .......................................................................................................... 78
Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale ................................................................. 79
Încărcarea tăvilor ................................................................................................................................ 80

Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor ....................................................................... 80

Încărcarea hârtiei cu antet, preimprimate sau pre-perforate ............................. 80
Încărcarea plicurilor ........................................................................................... 80

Încărcarea tăvii 1 .............................................................................................................. 81
Încărcarea tăvii 2 sau a unei tăvi opţionale de 500 de coli ................................................ 82
Încărcarea unei tăvi opţionale de 1.500 de coli ................................................................ 83

Configurarea tăvilor ............................................................................................................................ 86

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie ...................................................................... 86
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările lucrării de imprimare ........................ 86
Configurarea unei tăvi utilizând meniul Paper Handling (manevrare hârtie) ..................... 87
Selectarea hârtiei după sursă, tip sau dimensiune ............................................................ 87

Sursă ................................................................................................................. 87
Tip şi dimensiune .............................................................................................. 87

Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ............................................................................................... 89

Imprimarea în tava de ieşire superioară (standard) ........................................................... 89
Imprimarea în tava de ieşire din spate ............................................................................... 89
Imprimarea în capsatorul sau capsatorul/stivuitorul opţional ............................................. 90
Imprimarea într-o căsuţă poştală cu 5 tăvi ......................................................................... 90

7 Utilizarea caracteristicilor produsului

Setări economice ................................................................................................................................ 94

EconoMode ........................................................................................................................ 94
Decalarea hibernării ........................................................................................................... 94

ROWW

v

background image

Setarea decalajului hibernării ............................................................................ 94
Dezactivarea sau activarea modului Sleep (Hibernare) .................................... 95

Ora activării ........................................................................................................................ 95

Setarea orei activării ......................................................................................... 95

Capsarea documentelor ..................................................................................................................... 96
Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor ........................................................................................ 97

Crearea unei operaţii stocate ............................................................................................. 97
Imprimarea unei operaţii stocate ....................................................................................... 97
Ştergerea unei operaţii stocate .......................................................................................... 98

8 Activităţi de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare ............................................................................................... 100

Oprirea operaţiei de tipărire curente de la panoul de control ........................................... 100
Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software .......................................... 100

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ....................................................... 101

Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................. 101
Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire ............................................................................... 101
Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate ....................................................................... 101
Setarea efectelor documentului ....................................................................................... 102
Setarea opţiunilor de finisare a documentelor ................................................................. 102
Setarea opţiunilor de ieşire ale echipamentului ............................................................... 103
Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor ....................................................................... 103
Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor ................................... 104
Setarea opţiunilor avansate de imprimare ....................................................................... 104

9 Administrarea şi întreţinerea produsului

Imprimarea paginilor informative şi de instrucţiuni practice .............................................................. 108
Utilizaţi software-ul HP Easy Printer Care ........................................................................................ 110

Deschiderea software-ului HP Easy Printer Care ............................................................ 110
HP Easy Printer Care, secţiuni software .......................................................................... 110

Utilizarea serverului Web încorporat ................................................................................................ 113

Deschideţi serverul Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea. ........................ 113
Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat ............................................................... 113

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ....................................................................................... 116
Utilizarea funcţiilor de securitate ...................................................................................................... 117

IP Security (Sistem de securitate pentru IP) .................................................................... 117
Securizarea serverului Web încorporat .......................................................................... 117
Securizarea operaţiilor stocate ........................................................................................ 117
Blocarea meniurilor panoului de control .......................................................................... 117
Blocarea compartimentului formatorului .......................................................................... 118

Administrarea consumabilelor .......................................................................................................... 120

Depozitarea cartuşelor de tipărire .................................................................................... 120
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP ..................................................... 120

vi

ROWW

background image

Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................................. 120
Durată consumabile ......................................................................................................... 120

Înlocuirea consumabilelor şi pieselor ............................................................................................... 121

Indicaţii de înlocuire a consumabilelor ............................................................................. 121
Înlocuirea cartuşului de tipărire ........................................................................................ 121
Alimentarea cu capse ...................................................................................................... 123
Efectuarea întreţinerii preventive ..................................................................................... 124

Resetarea contorului kitului de întreţinere ....................................................... 125

Instalarea memoriei, a echipamentelor USB interne şi a cardurilor externe pentru serverul de
imprimare ......................................................................................................................................... 126

Prezentare generală ........................................................................................................ 126
Instalarea memoriei ......................................................................................................... 126

Instalarea memoriei produsului ....................................................................... 126

Verificarea instalării modulului DIMM .............................................................................. 130
Economisirea resurselor (resurse permanente) ............................................................. 131
Activarea memoriei pentru Windows ............................................................................... 131
Instalarea echipamentelor USB interne ........................................................................... 132
Instalarea cardurilor pentru servere de imprimare HP Jetdirect ...................................... 134

Instalarea unui card pentru servere de tipărire HP Jetdirect ........................... 134
Demontarea cardului pentru servere de tipărire HP Jetdirect ......................... 136

Curăţarea produsului ........................................................................................................................ 137

Curăţarea exteriorului ...................................................................................................... 137
Curăţarea traseului de tipărire ......................................................................................... 137

Actualizarea firmware-ului ................................................................................................................ 138

Determinarea versiunii curente de firmware .................................................................... 138
Descărcarea noului firmware de pe site-ul Web HP ........................................................ 138
Transferarea noului firmware către imprimantă ............................................................... 138

Cum se utilizează FTP pentru încărcarea firmware-ului printr-un browser ..... 138
Cum se utilizează FTP pentru actualizarea firmware-ului printr-o conexiune
de reţea ........................................................................................................... 139
Utilizarea HP Web Jetadmin pentru realizarea upgrade-ului firmware-ului ..... 140
Utilizaţi comenzile Microsoft Windows pentru a realiza upgrade-ul firmware-
ului. .................................................................................................................. 141

Realizarea upgrade-ului firmware-ului HP Jetdirect ....................................................... 141

10 Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor generale .................................................................................................... 144

Lista de verificare pentru depanare ................................................................................. 144
Factorii care afectează performanţa produsului .............................................................. 145

Restabilirea setărilor din fabrică ....................................................................................................... 146
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control .............................................................................. 147

Tipurile de mesaje de pe panoul de control ..................................................................... 147
Mesajele afişate pe panoul de control ............................................................................. 147

Blocaje .............................................................................................................................................. 168

ROWW

vii

background image

Cauzele obişnuite ale blocajelor ...................................................................................... 168
Locaţiile blocajelor ........................................................................................................... 169
Eliminarea blocajelor ...................................................................................................... 170

Eliminaţi blocajele de sub capacul superior şi din zonele cartuşelor de
imprimare ........................................................................................................ 170
Eliminarea blocajelor alimentatorului opţional pentru plicuri ........................... 172
Eliminarea blocajelor din tăvi .......................................................................... 173

Eliminarea blocajelor din tava 1 ...................................................... 173
Eliminarea blocajelor din tava 2 sau dintr-o tava opţională pentru
500 de coli ..................................................................................... 173
Eliminarea blocajelor din tava opţională pentru 1.500 de coli ........ 175

Eliminarea blocajelor din duplexorul opţional ................................................. 176
Eliminarea blocajelor din zona cuptorului ........................................................ 178
Eliminarea blocajelor din zonele de ieşire ....................................................... 181

Eliminarea blocajelor din tava de ieşire posterioară ....................... 182
Eliminarea blocajelor din stivuitorul sau capsatorul/stivuitor
opţional ........................................................................................... 183
Eliminarea blocajelor din căsuţa poştală opţională cu 5 tăvi .......... 185

Recuperarea în urma blocajelor ...................................................................................... 186

Rezolvarea problemelor legate de calitatea tipăririi ......................................................................... 188

Probleme de calitate a imprimării asociate cu hârtia ....................................................... 188
Probleme de calitate a imprimării asociate cu mediul ...................................................... 188
Problemele de calitate asociate cu blocările .................................................................... 188
Exemple de defecte de imagine ...................................................................................... 188

Rezolvarea problemelor de performanţă .......................................................................................... 194
Rezolvarea problemelor de conectivitate ......................................................................................... 195

Rezolvarea problemelor de conectare directă ................................................................. 195
Rezolvarea problemelor de reţea .................................................................................... 195

Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows ............................................................................. 197
Rezolvarea problemelor comune pentru Macintosh ......................................................................... 198
Rezolvarea problemelor din Linux .................................................................................................... 201

Anexa A Consumabile şi accesorii

Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor ........................................................... 204

Comandă directă de la HP ............................................................................................... 204
Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă ..................................................... 204
Comandaţi direct prin intermediul software-ului HP Easy Printer Care .......................... 204

Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 205

Accesorii pentru manevrarea hârtiei ................................................................................ 205
Cartuşe de imprimare ...................................................................................................... 205
Kituri de întreţinere .......................................................................................................... 206
Memorie ........................................................................................................................... 206
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 207
Hârtie ............................................................................................................................... 207

viii

ROWW

background image

Anexa B Service şi asistenţă

Certificat de garanţie limitată Hewlett-Packard ................................................................................ 211
Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de imprimare ............................................................. 213
Service în garanţie pentru reparaţiile efectuate de clienţi ................................................................ 214
Asistenţă pentru clienţi ..................................................................................................................... 215
Acorduri de întreţinere HP ................................................................................................................ 216

Acorduri de service la sediul clientului ............................................................................. 216

Service la sediul clientului în următoarea zi .................................................... 216
Service săptămânal (de volum) la sediul clientului ......................................... 216

Reambalarea dispozitivului .............................................................................................. 216
Garanţie extinsă ............................................................................................................... 217

Anexa C Specificaţii

Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 220
Specificaţii privind alimentarea ......................................................................................................... 221
Specificaţii acustice .......................................................................................................................... 222
Mediu de operare ............................................................................................................................. 223

Anexa D Informaţii despre reglementări

Reglementări FCC ............................................................................................................................ 226
Programul de protecţie a mediului .................................................................................................... 227

Protecţia mediului ............................................................................................................ 227
Generarea de ozon .......................................................................................................... 227
Consumul de energie ....................................................................................................... 227
Consumul de toner .......................................................................................................... 227
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 227
Materiale plastice ............................................................................................................. 227
Consumabile pentru imprimare HP LaserJet ................................................................... 227
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .......................................................................... 228

Statele Unite şi Porto Rico .............................................................................. 228

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) .................................... 228
Returnări separate .......................................................................... 228
Expediere ....................................................................................... 228

Returnări din afara SUA .................................................................................. 228

Hârtia ............................................................................................................................... 229
Restricţii privind materialele ............................................................................................. 229
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 229
Substanţe chimice ........................................................................................................... 229
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 230
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 230

Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 231

Declaraţie de conformitate ............................................................................................... 231

ROWW

ix

background image

Declaraţii privind siguranţa ............................................................................................................... 232

Siguranţă laser ................................................................................................................. 232
Reglementări DOC Canada ............................................................................................. 232
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 232
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 232
Declaraţie EMI (Coreea) .................................................................................................. 232
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 232
Tabel de substanţe (China) ............................................................................................. 234

Index ................................................................................................................................................................. 235

x

ROWW

background image

1