HP LaserJet P4510 Printer series - Demontarea cardului pentru servere de tipărire HP Jetdirect

background image

Demontarea cardului pentru servere de tipărire HP Jetdirect

1.

Opriţi produsul.

2.

Deconectaţi cablul de reţea de la cardul EIO.

3.

Slăbiţi cele două şuruburi ale cardului EIO, apoi extrageţi cardul EIO din slot.

4.

Plasaţi placa de acoperire de pe slotul EIO în partea din spate a produsului. Introduceţi şi strângeţi
cele două şuruburi.

5.

Porniţi produsul.

136 Capitolul 9 Administrarea şi întreţinerea produsului

ROWW