HP LaserJet P4510 Printer series - Meniul Paper Handling (Tratare hârtie)

background image

Meniul Paper Handling (Tratare hârtie)

Utilizaţi acest meniu pentru a seta dimensiunea şi tipul de hârtie pentru fiecare tavă. Produsul utilizează
aceste informaţii pentru a produce pagini cu cea mai bună calitate de imprimare posibilă. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi

Configurarea tăvilor, la pagina 86

.

Anumite opţiuni din acest meniu sunt disponibile şi din programul software sau din driverul imprimantei.
Setările din program şi driver prevalează asupra setărilor de la panoul de control.

Opţiune

Valori

Explicaţie

ENVELOPE FEEDER SIZE
(DIMENSIUNE ALIMENTATOR
DE PLICURI)

Lista dimensiunilor de hârtie
disponibile pentru
alimentatorul de plicuri

Utilizaţi această opţiune pentru a seta valoarea care corespunde cu
dimensiunea hârtiei încărcate momentan în alimentatorul de plicuri.

ENVELOPE FEEDER TYPE (TIP
ALIMENTATOR DE PLICURI)

Lista tipurilor de hârtie
disponibile pentru
alimentatorul de plicuri

Utilizaţi această opţiune pentru a seta valoarea care corespunde cu
tipul de hârtie încărcată momentan în alimentatorul de plicuri.

TRAY1 SIZE (DIMENSIUNE
TAVĂ 1)

Lista dimensiunilor de hârtie
disponibile în tava 1

Utilizaţi această opţiune pentru a seta valoarea care corespunde cu
dimensiunea hârtiei încărcate momentan în tava 1. Setarea implicită
este ANY SIZE (ORICE DIMENSIUNE).

ANY SIZE (ORICE DIMENSIUNE): Dacă atât tipul, cât şi dimensiunea
pentru tava 1 sunt setate la ANY (ORICARE), produsul se va alimenta
cu hârtie din tava 1, dacă aceasta este încărcată.

Orice dimensiune, alta decâtANY SIZE (ORICE DIMENSIUNE):
Produsul nu se va alimenta din această tavă decât dacă tipul şi
dimensiunea paginilor din operaţia de imprimare corespund cu tipul şi
dimensiunea suporturilor de imprimare din această tavă.

TRAY1 TYPE (TIP TAVĂ 1)

Lista tipurilor de hârtie
disponibile în tava 1

Utilizaţi această opţiune pentru a seta valoarea care corespunde cu
tipul de hârtie încărcată momentan în tava 1. Setarea implicită este
ANY TYPE (ORICE TIP).

ANY TYPE (ORICE TIP): Dacă atât tipul, cât şi dimensiunea pentru
tava 1 sunt setate la ANY (ORICARE), produsul se va alimenta cu
hârtie din tava 1, dacă aceasta este încărcată.

Orice dimensiune, alta decât ANY TYPE (ORICE TIP): Produsul nu se
va alimenta din această tavă.

TRAY[N] SIZE (DIMENSIUNE
TAVĂ [N])

Lista dimensiunilor de hârtie
disponibile pentru tava 2 sau
pentru tăvile opţionale

Tava detectează automat dimensiunea hârtiei, pe baza poziţiei
ghidajelor din tavă. Setarea implicită este LTR (letter) pentru produsele
alimentate la 110 V sau A4 pentru cele alimentate la 220 V.

TRAY[N] TYPE (TIP TAVĂ [N])

Lista tipurilor de hârtie
disponibile pentru tava 2 sau
pentru tăvile opţionale

Setează valoarea care corespunde cu tipul de hârtie care este
încărcată momentan în tava 2 sau în tăvile opţionale. Setarea implicită
este ANY TYPE (ORICE TIP).

18

Capitolul 2 Panoul de control

ROWW