HP LaserJet P4510 Printer series - Meniul Retrieve Job (Preluare operaţie)

background image

Meniul Retrieve Job (Preluare operaţie)

Acest meniu oferă o listă a tuturor operaţiilor de imprimare stocate în produs şi permite accesarea tuturor
funcţiilor acestor operaţii. Puteţi imprima sau şterge aceste operaţii de la panoul de control al produsului.
Acest meniu apare când produsul are minim 80 MB memorie de bază. Consultaţi

Utilizarea funcţiilor de

stocare a operaţiilor, la pagina 97

pentru informaţii suplimentare despre utilizarea acestui meniu.

NOTĂ:

Dacă opriţi produsul, toate operaţiile stocate sunt şterse, cu excepţia cazului în care este

instalat un hard disk opţional.

NOTĂ:

Apăsaţi butonul Folder

pentru a vă deplasa direct la acest meniu.

Opţiune

Subarticol

Valori

Explicaţie

USER NAME (NUME
DE UTILIZATOR)

ALL JOBS (WITH PIN)
(TOATE OPERAŢIILE
(CU PIN))

PRINT (IMPRIMARE)

DELETE (ŞTERGERE)

USER NAME (NUME DE UTILIZATOR):
Numele persoanei care a iniţiat operaţia de
imprimare.

PRINT (IMPRIMARE): Imprimă operaţia
selectată după ce introduceţi codul PIN.

COPIES (EXEMPLARE): Selectaţi
numărul de exemplare de imprimat (1 -
32000).

DELETE (ŞTERGERE): Şterge operaţia
selectată din produs după ce introduceţi
codul PIN.

ALL JOBS (NO PINS)
(TOATE OPERAŢIILE
(FĂRĂ PIN))

PRINT (IMPRIMARE)

DELETE ALL JOBS
(ŞTERGERE
GLOBALĂ OPERAŢII)

PRINT (IMPRIMARE): Imprimă operaţia
selectată.

DELETE (ŞTERGERE): Şterge toate
operaţiile din produs. Produsul vă solicită
să confirmaţi acţiunea înainte de ştergerea
operaţiilor.

16

Capitolul 2 Panoul de control

ROWW