HP LaserJet P4510 Printer series - Eliminarea blocajelor alimentatorului opţional pentru plicuri

background image

Eliminarea blocajelor alimentatorului opţional pentru plicuri

Această procedură poate fi aplicată numai în cazul blocajelor care apar când utilizaţi un alimentator
opţional pentru plicuri.

1.

Eliminaţi toate plicurile din alimentatorul opţional pentru plicuri. Micşoraţi greutatea plicurilor şi
ridicaţi extensia tăvii în poziţia închis.

1

2

3

2.

Apucaţi ambele părţi ale alimentatorului opţional pentru plicuri şi trageţi-l cu grijă afară din
imprimantă.

3.

Eliminaţi cu grijă orice plic blocat din alimentatorul opţional pentru plicuri şi din imprimantă.

2

1

172 Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

4.

Reinstalaţi alimentatorul pentru plicuri.

5.

Apăsaţi

OK

pentru a elimina mesajul de blocare.

6.

Dacă un mesaj de blocare persistă, înseamnă că un plic este încă blocat în imprimantă. Căutaţi
blocajul în altă locaţie. Consultaţi

Locaţiile blocajelor, la pagina 169

.

7.

Puneţi plicurile la loc, având grijă să împingeţi plicurile din partea de jos mai adânc decât pe cele
de la suprafaţă.