HP LaserJet P4510 Printer series - Certificat de garanţie limitată Hewlett-Packard

background image

Certificat de garanţie limitată Hewlett-Packard

PRODUS HP

DURATA GARANŢIEI LIMITATE

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,
P4515tn, P4515x, P4515xm

Garanţie limitată de un an

HP vă garantează dvs., în calitate de utilizator final, că echipamentele şi accesoriile HP nu vor prezenta defecte
de material şi manoperă după data achiziţiei, pe durata specificată mai sus. Dacă HP află despre astfel de defecte
în timpul perioadei de garanţie, HP va opta pentru repararea sau înlocuirea produselor care se dovedesc a fi
defectuoase. Produsele de schimb vor fi fie noi, fie echivalente în performanţe cu cele noi.

HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eşua la executarea
instrucţiunilor de programare după data achiziţiei şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a defectelor de
material şi manoperă. Dacă HP află despre astfel de defecte în timpul perioadei de garanţie, HP va înlocui software-
ul care nu execută instrucţiunile de programare ca urmare a unor astfel de defecte.

HP nu garantează că funcţionarea produselor HP va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Dacă, într-o perioadă
rezonabilă de timp, HP nu este capabil să repare sau să înlocuiască orice produs la starea pentru care garantează,
aveţi dreptul la returnarea preţului de achiziţie, în cazul returnării prompte a produsului.

Produsele HP pot conţine componente refăcute, echivalente din punct de vedere al performanţelor cu unele noi
sau care au fost utilizate accidental.

Garanţia nu se aplică în cazul defectelor rezultate din (a) întreţinere sau calibrare necorespunzătoare sau
inadecvată, (b) software-uri, interfeţe, componente sau piese care nu sunt livrate de HP, (c) modificări neautorizate
sau utilizare necorespunzătoare, (d) utilizarea în afara specificaţiilor de mediu menţionate pentru acest produs
sau (e) pregătirea sau întreţinerea necorespunzătoare locului de amplasare.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA LOCALĂ, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI NU ESTE
PREVĂZUTĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, SCRISĂ SAU VERBALĂ;
HP NEAGĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, CALITATE
SATISFĂCĂTOARE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. În anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu
sunt permise limitări ale duratei unei garanţii implicite, astfel încât limitarea sau excluderea de mai sus s-ar putea
să nu se aplice în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi legale specifice; de asemenea, puteţi avea şi alte
drepturi care variază de la ţară/regiune la ţară/regiune, de la stat la stat sau de la provincie la provincie. Garanţia
cu răspundere limitată HP este valabilă în orice ţară/regiune sau localitate unde HP are o reprezentanţă de
asistenţă pentru acest produs şi unde HP comercializează acest produs. Nivelul serviciilor în garanţie de care
beneficiaţi poate varia în funcţie de standardele locale. HP nu va modifica forma, destinaţia sau funcţionarea
produsului pentru a-l adapta funcţionării într-o anumită ţară/regiune pentru care nu a fost intenţionată funcţionarea
din motive legale sau de reglementare.

ROWW

Certificat de garanţie limitată Hewlett-Packard 211

background image

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA LOCALĂ, REMEDIERILE PREVĂZUTE ÎN ACEST CERTIFICAT DE
GARANŢIE SUNT REMEDIERI UNICE ŞI EXCLUSIVE. CU EXCEPŢIA CAZURILOR INDICATE MAI SUS, HP
SAU FURNIZORII SĂI NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA ÎN NICI UN CAZ PENTRU PIERDERI DE DATE SAU
PENTRU DAUNELE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECUTIVE (INCLUSIV PIERDERI DE DATE
SAU PROFIT) SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ, FIE ACEASTA CONTRACTUALĂ, JURIDICĂ SAU DE ALT GEN.
Unele ţări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderi sau limitări ale daunelor incidentale sau consecutive,
astfel încât limitările sau excluderile de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dvs.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU
MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA LOCALĂ, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE ADAUGĂ.

212 Anexa B Service şi asistenţă

ROWW

background image

Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de

imprimare

Acest produs HP este garantat ca lipsit de defecţiuni legate de material şi manoperă.

Această garanţie nu acoperă produsele care (a) au fost reumplute, reprelucrate, modificate sau utilizate
necorespunzător, (b) întâmpină probleme în urma folosirii sau depozitării necorespunzătoare sau în
neconcordanţă cu specificaţiile de mediu publicate pentru imprimantă sau (c) prezintă urme de uzură
rezultate din funcţionarea normală.

Pentru a obţine service de garanţie, vă rugăm să returnaţi produsul în unitatea de unde l-aţi achiziţionat
(cu o descriere scrisă a problemei şi cu exemple tipărite) sau să contactaţi asistenţa pentru clienţi HP.
HP va decide înlocuirea produselor care se dovedesc a fi defecte sau rambursarea preţului de achiziţie.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ, ŞI NICI O
ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU
IMPLICATĂ, IAR HP REFUZĂ SPECIFIC ORICE GARANŢII IMPLICATE SAU CONDIŢII DE
COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU DEFECŢIUNI APĂRUTE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU
IMPLICIT (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE DEFECŢIUNI,
CHIAR DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, CLAUZE DE PIERDERE A REPUTAŢIEI SAU PE ALTE
CLAUZE.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ
SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE
ADAUGĂ.

ROWW