HP LaserJet P4510 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

Acest produs deţine opţiunea EconoMode pentru imprimarea ciornelor de documente. Utilizând
EconoMode puteţi avea un consum mai scăzut de toner, fapt care diminuează costul pentru fiecare
pagină. Totuşi, utilizarea EconoMode poate reduce calitatea imprimării.

HP nu recomandă utilizarea exclusivă a opţiunii EconoMode. Dacă aceasta este utilizată exclusiv, este
posibil ca rezerva de toner să reziste mai mult decât părţile mecanice ale cartuşului de imprimare. Dacă,
în aceste condiţii, apare o degradare a calităţii de imprimare, va trebui să instalaţi un cartuş nou, chiar
dacă cel vechi mai are rezerve de toner.

Activaţi sau dezactivaţi opţiunea EconoMode utilizând una din următoarele metode:

Din panoul de control al imprimantei, selectaţi meniul CONFIGURE DEVICE (CONFIGURARE
ECHIPAMENT)
, apoi selectaţi submeniul PRINT QUALITY (CALITATE IMPRIMARE). Opţiunea
EconoMode este dezactivată în mod prestabilit.

În serverul Web încorporat, deschideţi fila Settings (Setări) şi selectaţi opţiunea Configure Device
(Configurare dispozitiv)
. Accesaţi submeniul Print Quality (Calitate imprimare).

În HP Printer Utility pentru Macintosh, faceţi clic pe Configuration Settings (Setări de
configurare)
, apoi faceţi clic pe Economode & Toner Density (Economode şi densitate
toner)
.

În driver-ul de imprimantă Windows PCL, deschideţi fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) şi selectaţi
opţiunea EconoMode.