HP LaserJet P4510 Printer series - Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor

background image

Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor

Următoarele caracteristici de stocare a lucrărilor sunt disponibile pentru lucrările de imprimare:

Lucrări de corectare şi păstrare: Această caracteristică oferă o cale rapidă şi simplă de a imprima
şi corecta un exemplar al unei lucrări, urmând să se imprime apoi exemplarele suplimentare.

Operaţii personale: Când trimiteţi o operaţie privată către produs, aceasta nu este imprimată dacă
nu specificaţi numărul de identificare personală (PIN) de la panoul de control.

Operaţii de copiere rapidă: Puteţi imprima numărul necesar de exemplare ale unei operaţii de
imprimare şi puteţi apoi să stocaţi o copie a operaţiei pe hard disk-ul produsului. Stocarea operaţiei
vă permite să imprimaţi ulterior exemplare suplimentare ale acesteia.

Stored jobs: Puteţi stoca pe produs o operaţie de imprimare, cum ar fi un formular de personal, o
fişă de pontaj sau un calendar pentru a permite altor utilizatori să imprime operaţia în orice moment.
Operaţiile stocate pot fi protejate printr-un PIN.

ATENŢIE:

Dacă opriţi produsul, se şterg toate operaţiile de copiere rapidă, operaţiile corectate şi

păstrate şi cele personale.