HP LaserJet P4510 Printer series - Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh

background image

Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh

Utilizaţi presetările pentru tipărire pentru a salva setările curente ale driverului imprimantei pentru
utilizare ulterioară.

Crearea unei presetări pentru tipărire

1.

În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Selectaţi driverul.

3.

Selectaţi setările imprimantei.

4.

În caseta Presets (Presetări), faceţi clic pe Save As... (Salvare ca...) şi introduceţi numele
presetării.

5.

Faceţi clic pe OK.

Utilizarea presetărilor pentru tipărire

1.

În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Selectaţi driverul.

3.

În caseta Presets (Presetări), selectaţi presetarea pentru tipărire pe care doriţi să o utilizaţi.

NOTĂ:

Pentru a utiliza setările implicite ale driverului imprimantei, selectaţi Standard.