HP LaserJet P4510 Printer series - Papier a tlačové médiá

background image

Papier a tlačové médiá

Vysvetlenie používania papiera a tlačových médií

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií

Vlastné rozmery papiera

Podporované typy papiera a tlačových médií

Kapacita zásobníkov a priehradiek

Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií

Napĺňanie zásobníkov

Konfigurácia zásobníkov

Používanie výstupných zásobníkov

SKWW

71