HP LaserJet P4510 Printer series - Typ a formát

background image

Typ a formát

Tlač podľa typu alebo formátu znamená, že tlačiareň bude papier zavádzať zo zásobníka obsahujúceho
papier správneho typu a formátu. Výber papiera podľa typu namiesto zdroja je podobné uzamknutiu
zásobníkov a pomáha ochraňovať špeciálny papier pred náhodným použitím. Ak je napríklad zásobník
nastavený na hlavičkový papier a vy vyberiete obyčajný papier, tlačiareň nepoužije hlavičkový papier
z daného zásobníka. Namiesto toho bude zavádzať papier zo zásobníka naplneného obyčajným
papierom, ktorý je na ovládacom paneli tlačiarne nastavený na obyčajný papier.

Výber papiera podľa typu a formátu poskytuje pri väčšine typov papiera podstatne lepšiu kvalitu tlače.
Použitie nesprávneho nastavenia môže viesť k nevyhovujúcej kvalite tlače. Na špeciálne tlačové médiá

SKWW

Konfigurácia zásobníkov

87

background image

(napríklad štítky alebo priehľadné fólie) tlačte vždy podľa typu. Ak je to možné, pri obálkach tlačte podľa
formátu.

Ak chcete tlačiť podľa typu alebo formátu, v závislosti od softvérového programu vyberte
v dialógovom okne Page Setup (Nastavenie strany), Print (Tlačiť) alebo Print Properties
(Vlastnosti tlače)
typ alebo formát papiera.

Pri častej tlači na určitý typ alebo formát papiera nastavte zásobník na daný typ alebo formát. Ak
potom pri tlači úlohy vyberiete daný typ alebo formát papiera, tlačiareň bude automaticky zavádzať
papier zo zásobníka, ktorý nastavený na daný typ alebo formát.

88

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW