HP LaserJet P4510 Printer series - Vstavaný webový server

background image

Vstavaný webový server

Zariadenie je vybavené vstavaným webovým serverom, ktorý zabezpečuje prístup k informáciám o
zariadení a činnostiam vykonávaným v rámci siete. Tieto informácie sa zobrazia vo webovom
prehliadači, napríklad Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari alebo Firefox.

Vstavaný webový server sa nachádza na zariadení. Nie je súčasťou sieťového servera.

Vstavaný webový server poskytuje pre zariadenie rozhranie, ktoré môže využiť ktokoľvek, kto má
počítač pripojený do siete vybavený bežným webovým prehliadačom. Nemusíte mať v počítači
nainštalovaný žiadny špecifický softvér ani zvolenú špecifickú konfiguráciu, stačí, ak máte podporovaný
webový prehliadač. Prístup k vstavanému webovému serveru získate, ak do adresového riadku
prehliadača napíšete IP adresu zariadenia. (Adresu IP nájdete po vytlačení strany s informáciami o
konfigurácii. Ďalšie informácie o tlači konfiguračnej strany nájdete v časti

Tlač stránok s informáciami

a názornými ukážkami na strane 110

.)

Podrobné vysvetlenie vlastností a fungovania vstavaného webového servera nájdete v časti

Používajte

vstavaný webový server na strane 115

.

SKWW

Softvér pre systém Macintosh

57