HP LaserJet P4510 Printer series - Spustenie programu HP Printer Utility

background image

Spustenie programu HP Printer Utility

Spustenie programu HP Printer Utility v operačnom systéme Mac OS X verzia 10.2.8

1.

Otvorte aplikáciu Finder, potom kliknite na položku Applications (Aplikácie).

2.

Kliknite na zložku Library (Knižnica), potom na položku Printers. (Tlačiarne).

3.

Kliknite na položku hp, potom na položku Utilities (Pomôcky).

4.

Dvojitým kliknutím na položku HP Printer Selector otvoríte HP Printer Selector (Prepínač tlačiarní
HP).

5.

Vyberte produkt, ktorý chcete nakonfigurovať a potom kliknite na položku Utility (Pomocný
program).

Nástroj HP Printer Utility má podporu pre Mac OS X V10.3 a V10.4.

1.

Otvorte vyhľadávač, kliknite na položku Applications (Aplikácie), kliknite na položku Utilities
(Pomocné programy) a potom dvakrát kliknite na aplikáciu Printer Setup Utility.

2.

Vyberte produkt, ktorý chcete nakonfigurovať a potom kliknite na položku Utility (Pomocný
program).

Nástroj HP Printer Utility má podporu pre Mac OS X V10.5.

Z ponuky Printer (Tlačiareň) kliknite na položku Printer Utility (Pomocný program tlačiarne).

-alebo-

Z položky Print Queue (Tlačový rad) kliknite na ikonu Utility (Pomocný program).