HP LaserJet P4510 Printer series - Protokoly o vyradení siete z činnosti (voliteľné)

background image

Protokoly o vyradení siete z činnosti (voliteľné)

Výrobcom povolené hodnoty sú nastavené tak, aby podporovali všetky protokoly podporovaných sietí.
Vypnutie nepoužívaných protokolov má nasledujúce výhody:

Zníži sa tým zaťaženie siete tlačiarňou.

Neautorizovaným používateľom sa znemožní tlač na tlačiarni.

Na strane s informáciou o konfigurácii poskytuje iba relevantné údaje

Umožní sa tým zobrazovanie chybových hlásení a upozornení týkajúcich sa konkrétneho protokolu
na ovládacom paneli tlačiarne.