HP LaserJet P4510 Printer series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Na nastavenie adresy IPv6 môžete okrem vstavaného webového servera používať aj ponuky na
ovládacom paneli.

1.

Stlačte tlačidlo

Ponuka

.

2.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku CONFIGURE DEVICE (NASTAVENIE
ZARIADENIA)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku I/O (Vstup a výstup) a potom stlačte tlačidlo

OK

.

SKWW

Konfigurácia siete

67

background image

4.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku EMBEDDED JETDIRECT MENU (PONUKA
VSTAVANÉHO SERVERA JETDIRECT)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

5.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku TCP/IP a potom stlačte tlačidlo

OK

.

6.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku IPV6 SETTINGS (NASTAVENIA IPV6) a potom
stlačte tlačidlo

OK

.

7.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku ADDRESS (ADRESA) a potom stlačte tlačidlo

OK

.

8.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku MANUAL SETTINGS (RUČNÉ NASTAVENIE)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

9.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku ENABLE (POVOLIŤ) a potom stlačte tlačidlo

OK

.

10.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku ADDRESS (ADRESA) a potom stlačte tlačidlo

OK

.

11.

Zadajte adresu pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor a šípky nadol .
Stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Ak používate tlačidlá so šípkami, po zadaní každej číslice musíte stlačiť tlačidlo

OK

.

12.

Stlačením tlačidla

Ponuka

sa vráťte do stavu Ready (Pripravené).