HP LaserJet P4510 Printer series - Podporované protokoly siete

background image

Podporované protokoly siete

Tlačiareň podporuje sieťový protokol TCP/IP, ktorý je najviac používaným a akceptovaným sieťovým
protokolom. Tento protokol používa veľa sieťových služieb. Nasledujúce tabuľky obsahujú podporované
sieťové služby a protokoly.

Tabuľka 5-1

Tlač

Názov služby

Popis

port9100 (Priamy režim)

Tlačová služba

Line printer daemon (LPD)

Tlačová služba

Tabuľka 5-2

Objavenie sieťového zariadenia

Názov služby

Popis

SLP (Service Location Protocol)

Protokol nájdenia zariadenia, ktorý sa používa na nájdenie a
nakonfigurovanie sieťových zariadení. Používajú ho hlavne
programy založené na aplikáciách Microsoft.

Bonjour

Protokol nájdenia zariadenia, ktorý sa používa na nájdenie a
nakonfigurovanie sieťových zariadení. Používajú ho hlavne
programy založené na aplikáciách Apple Macintosh.

Tabuľka 5-3

Odosielanie správ a správa

Názov služby

Popis

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Umožňuje webovým prehliadačom komunikovať so
vstavaným webovým prehliadačom.

EWS (Vstavaný webový server)

Umožňuje správu tlačiarne prostredníctvom webového
servera.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Používajú ho sieťové aplikácie na správu tlačiarne.
Podporované sú objekty SNMP v1 a štandardné objekty MIB-
II (Management Information Base – databáza sieťových
objektov).

SKWW

Konfigurácia siete

65

background image

Tabuľka 5-4

IP adresovanie

Názov služby

Popis

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Slúži na automatické prideľovanie adries IP. Server DHCP
pridelí tlačiarni adresu IP. Vo všeobecnosti nie je na získanie
adresy IP od servera DHCP potrebný žiadny zásah
používateľa.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Slúži na automatické prideľovanie adries IP. Server BOOTP
pridelí tlačiarni adresu IP. Na získanie adresy IP tlačiarne od
servera BOOTP je potrebné, aby správca zadal na tomto
serveri hardvérovú adresu MAC tlačiarne.

Auto IP (Automatické IP)

Slúži na automatické prideľovanie adries IP. Ak nie je prítomný
server DHCP a ani server BOOTP, tlačiareň použije túto
službu na vytvorenie jedinečnej adresy IP.