HP LaserJet P4510 Printer series - Odstraňovanie zaseknutí z oblastí výstupu

background image

Odstraňovanie zaseknutí z oblastí výstupu

Použite tieto postupy na odstránenie zaseknutí, ktoré sa vyskytli v zadnej výstupnej priehradke alebo
vo voliteľnom zásobníku, zošívačke/stohovači, prípadne vo výstupnom zariadení s 5 priehradkami.

184 Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW