HP LaserJet P4510 Printer series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je nástroj správy založený na prehliadači pre tlačiarne HP ovládané pomocou
Jetdirect v rámci vašej internej siete a mal by sa nainštalovať iba do počítača správcu siete.

Aktuálnu verziu softvéru HP Web Jetadmin a najnovší zoznam podporovaných hostiteľských systémov
nájdete na lokalite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Keď sa nainštaluje na hostiteľskom serveri, klient systému Windows môže získať prístup k nástroju HP
Web Jetadmin s použitím podporovaného webového prehliadača (ako napríklad Microsoft® Internet
Explorer 4.x alebo Netscape Navigator 4.x alebo novší), cez ktorý môžete navigovať k hostiteľovi HP
Web Jetadmin.