HP LaserJet P4510 Printer series - Vyčistite dráhu papiera

background image

Vyčistite dráhu papiera

1.

Stlačte tlačidlo

Ponuka

.

2.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku CONFIGURE DEVICE (NASTAVENIE
ZARIADENIA)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku PRINT QUALITY (KVALITA TLAČE) a potom stlačte
tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Ak je tlačiareň vybavená automatickou duplexnou jednotkou, prejdite na krok 7.

4.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku CREATE CLEANING PAGE (VYTVORIŤ ČISTIACU
STRÁNKU)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

5.

Zo zásobníka č. 1 odstráňte všetok papier.

6.

Z výstupného zásobníka vyberte čistiacu stránku a vložte ju lícovou stranou nadol do zásobníka
č. 1.

POZNÁMKA:

Ak ste ešte neotvorili ponuky, prejdite podľa vyššie uvedených pokynov do ponuky

PRINT QUALITY (KVALITA TLAČE).

7.

Na ovládacom paneli tlačiarne zvýraznite pomocou šípky nadol položku PROCESS CLEANING
PAGE (SPRACOVAŤ ČISTIACU STRÁNKU)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

SKWW

Čistenie tlačiarne 139