HP LaserJet P4510 Printer series - Otvorte vstavaný webový server prostredníctvom sieťového pripojenia

background image

Otvorte vstavaný webový server prostredníctvom sieťového pripojenia

V podporovanom webovom prehľadávači v počítači zadajte do poľa adresa/URL adresu IP
tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak chcete zistiť adresu IP alebo názov hostiteľa, vytlačte
konfiguračnú stránku. Pozrite si časť

Tlač stránok s informáciami a názornými ukážkami

na strane 110

.

POZNÁMKA:

Po otvorení adresy URL ju môžete označiť záložkou, aby ste sa k nej neskôr mohli

rýchlo vrátiť.