HP LaserJet P4510 Printer series - Uzamknutie schránky formátovača

background image

Uzamknutie schránky formátovača

Schránka formátovača umiestnená v zadnej časti tlačiarne obsahuje zásuvku, ktorú môžete použiť na
pripojenie bezpečnostného kábla. Uzamknutím schránky formátovača zabránite iným osobám vyberať
moduly DIMM a interné zariadenia USB z formátovača.

120 Kapitola 9 Správa a údržba tlačiarne

SKWW

background image

SKWW

Používanie funkcií zabezpečenia 121