HP LaserJet P4510 Printer series - Zabezpečenie uložených úloh

background image

Zabezpečenie uložených úloh

Úlohy uložené v produkte môžete chrániť tak, že k nim priradíte kód PIN. Ktokoľvek, kto sa pokúsi
vytlačiť tieto chránené úlohy, musí zadať kód PIN na ovládacom paneli produktu.

Ďalšie informácie nájdete v časti

Používanie funkcií ukladania úloh na strane 98

.