HP LaserJet P4510 Printer series - Otvorenie softvéru HP Easy Printer Care

background image

Otvorenie softvéru HP Easy Printer Care

Softvér HP Easy Printer Care otvoríte pomocou jednej z nasledujúcich metód:

V ponuke Štart vyberte Programy, vyberte Hewlett-Packard, vyberte HP Easy Printer Care a
potom kliknite na položku Start HP Easy Printer Care.

Na paneli úloh operačného systému Windows (v pravom dolnom rohu pracovnej plochy) dvakrát
kliknite na ikonu HP Easy Printer Care.

Kliknite na ikonu na pracovnej ploche.