HP LaserJet P4510 Printer series - Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP

background image

Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP

Ak ste nainštalovali tlačovú kazetu od spoločnosti HP a hlásenie na tlačiarni ju označilo ako produkt
iného výrobcu, obráťte sa na protipirátsku linku spoločnosti HP (1-877-219-3183, v Severnej Amerike
bezplatne) alebo na webovú lokalitu

www.hp.com/go/anticounterfeit

. Spoločnosť HP pomôže určiť, či

je výrobok pôvodný a podnikne kroky na vyriešenie problému.

Nasledujúce situácie môžu signalizovať, že kazeta nie je pôvodnou kazetou od spoločnosti HP:

Pri používaní kazety sa vyskytuje mnoho problémov.

Kazeta nemá obvyklý vzhľad (napríklad chýba oranžová plôška alebo sa balenie kazety líši od
balenia produktov spoločnosti HP).