HP LaserJet P4510 Printer series - Vkladanie spiniek

background image

Vkladanie spiniek

Ak sa na displeji ovládacieho panela tlačiarne zobrazí príslušná výzva, vložte spinky. Ak sa v zošívačke
minú spinky, tlač úloh do zošívačky/stohovača pokračuje, úlohy sa však nezošívajú.

1.

Na pravej strane zošívačky/stohovača otáčajte zošívaciu jednotku smerom k prednej strane
tlačiarne, až kým jednotka nezapadne do otvorenej polohy. Uchopte modrú rukoväť zošívacej
kazety a vytiahnite kazetu zo zošívacej jednotky.

SKWW

Výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov 125

background image

2.

Do zošívacej jednotky vložte novú zošívaciu kazetu a zošívaciu jednotku otáčajte smerom k zadnej
strane tlačiarne, až kým nezapadne na svoje miesto.