HP LaserJet P4510 Printer series - Umiestnenie štítku s číslom modelu a sériovým číslom

background image

Umiestnenie štítku s číslom modelu a sériovým číslom

Štítok obsahujúci číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na vnútornej strane horného krytu.

8

Kapitola 1 Základné informácie o tlačiarni

SKWW

background image

SKWW

Prehliadka výrobku

9

background image

10

Kapitola 1 Základné informácie o tlačiarni

SKWW

background image

2