Pomoč HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Tiskalniki HP LaserJet P4010 in P4510 Series

Uporabniški priročnik

background image
background image

Tiskalniki HP LaserJet P4010 in P4510 Series

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali
prevajanje dokumenta brez predhodnega
pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih
dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij na
tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali izpuste v tem
dokumentu.

Številka dela: CB506-90990

Edition 1, 8/2008

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so blagovne

znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® in Windows®XP so v
ZDA registrirane blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation.

Windows Vista® je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah/regijah.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR
sta znamki, registrirani v ZDA.

background image

Kazalo

1 Osnovni podatki o napravi

Primerjava naprav ................................................................................................................................ 2

Modeli HP LaserJet P4014 .................................................................................................. 2
Modeli HP LaserJet P4015 .................................................................................................. 3
Modeli HP LaserJet P4515 .................................................................................................. 4

Primerjava funkcij ................................................................................................................................ 5
Pregled naprave ................................................................................................................................... 7

Pogled od spredaj ................................................................................................................ 7
Pogled od zadaj ................................................................................................................... 7
Vrata vmesnika .................................................................................................................... 8
Mesto nalepke s številko modela in serijsko številko ........................................................... 8

2 Nadzorna plošča

Razporeditev nadzorne plošče ........................................................................................................... 12
Uporabite menije na nadzorni plošči .................................................................................................. 14

Uporabite menije ................................................................................................................ 14

Meni Show Me How (Kako uporabljati) .............................................................................................. 15
Meni Retrieve Job (Pridobivanje opravila) .......................................................................................... 16
Meni Information (Informacije) ............................................................................................................ 17
Meni Paper Handling (Ravnanje s papirjem) ...................................................................................... 18
Konfiguriranje menija Device (Naprava) ............................................................................................. 19

Podmeni Printing (Tiskanje) ............................................................................................... 19
Podmeni Print Quality (Kakovost tiskanja) ......................................................................... 21
Podmeni System Setup (Nastavitev sistema) .................................................................... 24
Podmeni Stapler Stacker (Spenjalnik/zlagalnik) ................................................................ 28
Podmeni MBM-5 (nabiralnik z več pladnji) ........................................................................ 29
Podmeni O/I (V/I) ............................................................................................................... 29
Podmeni Resets (Ponastavitve) ........................................................................................ 36

Meni Diagnostics (Diagnostika) .......................................................................................................... 37
Meni Service (Storitve) ....................................................................................................................... 39

3 Programska oprema za OS Windows

Podprti operacijski sistemi za program Windows ............................................................................... 42
Podprti gonilniki tiskalnika za OS Windows ........................................................................................ 43

SLWW

iii

background image

HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika (UPD) ...................................................................................... 44

Načini namestitve gonilnika UPD ....................................................................................... 44

Izbira ustreznega gonilnika tiskalnika za OS Windows ...................................................................... 45
Prednost pri nastavitvah tiskanja ........................................................................................................ 46
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Windows ............................................................. 47
Vrste namestitve programske opreme za OS Windows ..................................................................... 48
Odstranitev programske opreme za OS Windows ............................................................................. 49
Podprti pripomočki za program Windows ........................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Programska oprema za druge operacijske sisteme ........................................................................... 52

4 Uporaba naprave z računalnikom Macintosh

Programska oprema za OS Macintosh .............................................................................................. 54

Podprti operacijski sistemi za računalnik Macintosh .......................................................... 54
Podprti gonilniki tiskalnika za OS Macintosh ..................................................................... 54
Odstranjevanje programske opreme na operacijskih sistemih Macintosh ......................... 54
Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh ........................................................... 54
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Macintosh ........................................... 55
Programska oprema za računalnike Macintosh ................................................................. 56

HP Printer Utility ................................................................................................ 56

Odpiranje programa HP Printer Utility .............................................. 56
Funkcije pripomočka HP Printer Utility ............................................. 56

Podprti pripomočki za računalnike Macintosh ................................................................... 57

Vgrajeni spletni strežnik .................................................................................... 57

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za računalnike Macintosh ....................................................... 58

Tiskanje ............................................................................................................................. 58

Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v OS Macintosh ................. 58
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost
papirja ............................................................................................................... 58
Tiskanje platnic ................................................................................................. 58
Uporaba vodnih žigov ....................................................................................... 59
Tiskanje več strani na en list papirja v OS Macintosh ....................................... 59
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) ...................................................... 60
Nastavljanje možnosti spenjanja ....................................................................... 60
Opravila shranjevanja ....................................................................................... 61
Uporaba menija Services (Storitve) .................................................................. 61

5 Povezljivost

Konfiguracija USB .............................................................................................................................. 64

Priključitev kabla USB ........................................................................................................ 64

Omrežna konfiguracija ....................................................................................................................... 65

iv

SLWW

background image

Podprti omrežni protokoli ................................................................................................... 65
Konfiguriranje omrežne naprave ........................................................................................ 66

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ...................................................... 66
Nastavitev ali spreminjanje omrežnega gesla ................................................... 66
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ..................... 66
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ..................... 67
Onemogočenje omrežnih protokolov (izbirno) .................................................. 68

Onemogočenje IPX/SPX, AppleTalk ali DLC/LLC ............................ 68

Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ................................. 68

6 Papir in tiskalni mediji

Razumevanje uporabe papirja in tiskalnih medijev ............................................................................ 72
Podprte velikosti papirja in tiskalnih medijev ...................................................................................... 73
Velikosti papirja po meri ..................................................................................................................... 75
Podprte vrste papirja in tiskalnih medijev ........................................................................................... 76

Podprte vrste papirja za možnosti vhoda ........................................................................... 76
Podprte vrste papirja za možnosti izhoda .......................................................................... 76

Zmogljivost pladnja ............................................................................................................................. 78
Priporočila za poseben papir ali tiskalne medije ................................................................................ 79
Nalaganje na pladnje .......................................................................................................................... 80

Usmerjenost papirja za nalaganje na pladnje .................................................................... 80

Nalaganje pisemskega z glavo, vnaprej natisnjenega in predhodno
naluknjanega ..................................................................................................... 80
Nalaganje ovojnic .............................................................................................. 80

Nalaganje na pladenj 1 ..................................................................................................... 81
Naložite medije na pladenj 2 ali dodatni pladenj za 500 listov ........................................... 82
Nalaganje v dodatni pladenj za 1.500 listov ..................................................................... 83

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................................ 86

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja ....................................................................... 86
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ............................................ 86
Konfiguriranje pladnja z menijem Paper Handling (Ravnanje s papirjem) ......................... 87
Izbira papirja glede na vir, vrsto ali velikost ....................................................................... 87

Vir ...................................................................................................................... 87
Vrsta in velikost ................................................................................................. 87

Uporaba možnosti izhoda papirja ...................................................................................................... 88

Tiskanje na zgornji (standardni) izhodni pladenj ................................................................ 88
Tiskanje na zadnji izhodni pladenj ..................................................................................... 88
Tiskanje v dodatni zlagalnik ali spenjalnik/zlagalnik .......................................................... 89
Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji ......................................................................................... 89

7 Uporaba funkcij izdelka

Varčne nastavitve ............................................................................................................................... 92

EconoMode ........................................................................................................................ 92

SLWW

v

background image

Zakasnitev mirovanja ......................................................................................................... 92

Nastavitev zakasnitve mirovanja ....................................................................... 92
Onemogočanje ali omogočanje načina mirovanja ............................................ 93

Wake time (Čas bujenja) ................................................................................................... 93

Nastavitev časa bujenja .................................................................................... 93

Spenjanje dokumentov ....................................................................................................................... 94
Uporaba funkcij pomnilnika opravil ..................................................................................................... 95

Ustvarjanje shranjenega opravila ...................................................................................... 95
Tiskanje shranjenega opravila ........................................................................................... 95
Brisanje shranjenega opravila ........................................................................................... 96

8 Opravila tiskanja

Preklic tiskarskega posla .................................................................................................................... 98

Na nadzorni plošči zaustavite trenutno tiskalno opravilo ................................................... 98
Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila iz programske opreme ................................... 98

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows ...................................................................... 99

Odpiranje gonilnika tiskalnika ............................................................................................ 99
Uporaba tiskalnih bližnjic ................................................................................................... 99
Nastavitev možnosti papirja in kakovosti ........................................................................... 99
Nastavljanje učinkov dokumentov ................................................................................... 100
Nastavljanje možnosti za zaključno obdelavo dokumenta ............................................... 100
Nastavljanje izhodnih možnosti naprave ......................................................................... 101
Nastavitev možnosti shranjevanja opravil ........................................................................ 101
Pridobivanje informacij o podpori in stanju naprave ........................................................ 102
Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja ........................................................................ 102

9 Upravljanje in vzdrževanje naprave

Tiskanje strani z informacijami in napotki za uporabo ...................................................................... 104
Uporaba programske opreme HP Easy Printer Care ...................................................................... 106

Odpiranje programske opreme HP Easy Printer Care .................................................... 106
Razdelki programske opreme HP Easy Printer Care ...................................................... 106

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ......................................................................................... 109

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika s pomočjo omrežne povezave ...................... 109
Razdelki vgrajenega spletnega strežnika ........................................................................ 109

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ............................................................................ 112
Uporaba varnostnih funkcij ............................................................................................................... 113

IP Security (Varnost IP) ................................................................................................... 113
Zaščita vgrajenega spletnega strežnika .......................................................................... 113
Zaščita shranjenih opravil ................................................................................................ 113
Zaklepanje menijev na nadzorni plošči ............................................................................ 113
Zaklepanje plošče s priključki .......................................................................................... 114

Upravljanje s potrošnim materialom ................................................................................................. 116

Shranjevanje tiskalnih kartuš ........................................................................................... 116

vi

SLWW

background image

Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ............................................ 116
HP-jeva linija za prevare in spletna stran ....................................................................... 116
Trajanje potrošnega materiala ......................................................................................... 116

Menjava potrošnega materiala in delov ............................................................................................ 117

Navodila za zamenjavo potrošnega materiala ................................................................. 117
Menjava tiskalne kartuše ................................................................................................. 117
Nalaganje sponk .............................................................................................................. 119
Izvajanje preventivnega vzdrževanja ............................................................................... 120

Ponastavitev števca kompleta za vzdrževanje ................................................ 120

Namestitev pomnilnika, notranjih naprav USB in kartic zunanjega tiskalnega strežnika ................. 122

Pregled ............................................................................................................................ 122
Namestitev pomnilnika ..................................................................................................... 122

Namestitev pomnilnika v napravo ................................................................... 122

Preverite namestitev modulov DIMM ............................................................................... 126
Shranjevanje virov (trajni viri) ......................................................................................... 127
Omogočite pomnilnik za program Windows .................................................................... 127
Namestitev notranjih naprav USB .................................................................................... 128
Namestitev kartic tiskalnega strežnika HP Jetdirect ........................................................ 130

Namestitev kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect ..................................... 130
Odstranjevanje kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect ............................... 132

Čiščenje naprave .............................................................................................................................. 133

Čiščenje zunanjosti .......................................................................................................... 133
Čiščenje poti papirja ........................................................................................................ 133

Nadgradnja vdelane programske opreme ........................................................................................ 134

Ugotavljanje trenutne različice vdelane programske opreme .......................................... 134
Prenos nove vdelane programske opreme s HP-jevega spletnega mesta ...................... 134
Prenos nove vdelane programske opreme za napravo ................................................... 134

Uporaba FTP-ja za nalaganje vdelane programske opreme prek
brskalnika ........................................................................................................ 134
Posodabljanje vdelane programske opreme s FTP-jem v omrežni
povezavi .......................................................................................................... 135
Nadgradnja vdelane programske opreme s programsko opremo HP Web
Jetadmin .......................................................................................................... 136
Nadgradnja vdelane programske opreme z ukazi programa Microsoft
Windows ......................................................................................................... 137

Nadgradnja vdelane programske opreme HP Jetdirect ................................................... 137

10 Odpravljanje težav

Odpravljanje splošnih težav ............................................................................................................. 140

Kontrolni seznam za odpravljanje težav .......................................................................... 140
Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ................................................................... 141

Obnovitev tovarniških nastavitev ...................................................................................................... 142
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ................................................................................................. 143

Vrste sporočil nadzorne plošče ........................................................................................ 143

SLWW

vii

background image

Sporočila nadzorne plošče .............................................................................................. 143

Zastoji ............................................................................................................................................... 162

Najpogostejši vzroki zastojev ........................................................................................... 162
Mesta zastojev ................................................................................................................. 163
Odpravljanje zastojev ..................................................................................................... 164

Odstranjevanje zastojev pri zgornjem pokrovu in v območju tiskalne
kartuše ............................................................................................................ 164
Odstranjevanje zastojev iz dodatnega podajalnika ovojnic ............................. 166
Odstranitev zastojev v pladnjih ....................................................................... 167

Odpravljanje zastojev v pladnju 1 ................................................... 167
Odstranitev zastojev v pladnju 2 in dodatnem pladnju za 500
listov .............................................................................................. 167
Odpravljanje zastojev v dodatnem pladnju za 1500 listov .............. 169

Odstranjevanje zastojev iz dodatne enote za obojestransko tiskanje ............ 170
Odstranitev zastojev v območju fiksirne enote ................................................ 172
Odstranitev zastojev iz izhodnih območij ........................................................ 175

Odpravljanje zastojev v zadnjem izhodnem pladnju ....................... 176
Odpravljanje zastojev v dodatnem zlagalniku ali spenjalniku/
zlagalniku ........................................................................................ 177
Odpravljanje zastojev v dodatnem nabiralniku s 5 pladnji .............. 179

Obnovitev ob zastoju ....................................................................................................... 180

Reševanje težav s kakovostjo tiskanja ............................................................................................. 182

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane s papirjem ........................................................ 182
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem ......................................................... 182
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z zagozdenjem ................................................ 182
Primeri popačenja slike .................................................................................................... 182

Odpravljanje težav z delovanjem ..................................................................................................... 188
Odpravljanje težav s povezovanjem ................................................................................................. 189

Odpravljanje težav z neposredno povezavo .................................................................... 189
Odpravljanje težav z omrežjem ....................................................................................... 189

Reševanje pogostih težav v OS Windows ....................................................................................... 191
Reševanje pogostih težav v OS Macintosh ...................................................................................... 192
Reševanje težav v OS Linux ............................................................................................................ 195

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema

Naročanje delov, pripomočkov in potrebščin .................................................................................... 198

Naročanje neposredno pri HP-ju ..................................................................................... 198
Naročanje pri ponudnikih storitev in podpore .................................................................. 198
Neposredno naročanje prek programske opreme HP Easy Printer Care ....................... 198

Številke delov ................................................................................................................................... 199

Dodatna oprema za ravnanje s papirjem ......................................................................... 199
Tiskalne kartuše ............................................................................................................... 199
Kompleti za vzdrževanje .................................................................................................. 200
Pomnilnik ......................................................................................................................... 200

viii

SLWW

background image

Kabli in vmesniki .............................................................................................................. 200
Papir ................................................................................................................................ 201

Dodatek B Storitve in podpora

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .......................................................................... 205
Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš ........................................................................................ 207
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ............................................................................ 208
Podpora za stranke .......................................................................................................................... 209
HP-jeve pogodbe o vzdrževanju ...................................................................................................... 210

Pogodbe o servisiranju na mestu .................................................................................... 210

Servis na mestu naslednji dan ........................................................................ 210
Tedenski servis na mestu (za večje število izdelkov) ...................................... 210

Ponovno pakiranje naprave ............................................................................................. 210
Razširjena garancija ........................................................................................................ 211

Dodatek C Specifikacije

Fizične specifikacije .......................................................................................................................... 214
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 215
Zvočne specifikacije ......................................................................................................................... 216
Delovno okolje .................................................................................................................................. 217

Dodatek D Informacije o predpisih

Predpisi FCC .................................................................................................................................... 220
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ..................................................................................... 221

Zaščita okolja ................................................................................................................... 221
Proizvajanje ozona .......................................................................................................... 221
Poraba energije ............................................................................................................... 221
Poraba tonerja ................................................................................................................. 221
Poraba papirja ................................................................................................................. 221
Plastika ............................................................................................................................ 221
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet ....................................................................... 221
Navodila za vračilo in recikliranje ..................................................................................... 222

Združene države in Portoriko .......................................................................... 222

Vračilo več kartuš ........................................................................... 222
Posamezna vračila ......................................................................... 222
Pošiljanje ........................................................................................ 222

Program za vračilo drugod po svetu ............................................................... 222

Papir ................................................................................................................................ 222
Omejitve materiala ........................................................................................................... 222
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................... 223
Kemične snovi ................................................................................................................. 223
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) .................................................................. 223
Za dodatne informacije .................................................................................................... 224

SLWW

ix

background image

Izjava o ustreznosti ........................................................................................................................... 225

Izjava o ustreznosti .......................................................................................................... 225

Izjave o varnosti ............................................................................................................................... 226

Varnost laserja ................................................................................................................. 226
Kanadski predpisi DOC ................................................................................................... 226
Izjava VCCI (Japonska) ................................................................................................... 226
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ............................................................................ 226
Izjava EMI (Koreja) .......................................................................................................... 226
Izjava o laserju za Finsko ................................................................................................ 226
Podatki o snoveh (Kitajska) ............................................................................................. 228

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 229

x

SLWW

background image

1