HP LaserJet P4510 Printer series - Nastavljanje možnosti za zaključno obdelavo dokumenta

background image

Nastavljanje možnosti za zaključno obdelavo dokumenta

Če želite izvesti ta opravila, odprite gonilnik tiskalnika in kliknite zavihek Finishing (Zaključna obdelava).

Kako

Koraki za izvedbo

Tiskati na obe strani (obojestransko)

Kliknite Print on both sides (Tiskanje na obe strani). Če boste
vezali dokument vzdolž zgornjega roba, kliknite Flip pages
up
(Obrni strani navzgor).

Natisniti brošuro

a) Kliknite Print on both sides (Tiskanje na obe strani). b) Na
spustnem seznamu Booklet layout (Postavitev brošure)
kliknite Left binding (Leva vezava) ali Right binding (Desna
vezava). Možnost Pages per sheet (Število strani na list) se
samodejno spremeni v 2 pages per sheet (2 strani na list).

Natisniti več strani na list

a) Na spustnem seznamu Pages per sheet (Število strani na
list) izberite število strani na list. b) Izberite pravilne možnosti
za Print page borders (Natisni robove strani), Page order
(Vrstni red strani) in Orientation (Usmerjenost).

Izbrati usmerjenost strani

a) V območju Orientation (Usmerjenost) kliknite Portrait
(Pokončno) ali Landscape (Ležeče). b) Če želite natisniti

100 Poglavje 8 Opravila tiskanja

SLWW

background image

Kako

Koraki za izvedbo

narobe obrnjeno sliko strani, kliknite Rotate by 180 degrees
(Zasukaj za 180 stopinj).