HP LaserJet P4510 Printer series - Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji

background image

Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji

Dodatni nabiralnik s 5 pladnji je opremljen s petimi izhodnimi pladnji, ki jih lahko na nadzorni plošči
konfigurirate tako, da na različne načine razvrščajo tiskalna opravila.

1.

Pritisnite

Meni

.

2.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite CONFIGURE DEVICA (Konfiguracija naprave), in
pritisnite

OK

.

3.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite MBM-5 CONFIGURATION (Konfiguracija MBM-5),
in pritisnite

OK

.

4.

Pritiskajte

OK

, da izberete OPERATION MODE (Način delovanja).

5.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite, kako naj nabiralnik s 5 pladnji zlaga opravila::

MAILBOX
(Nabiralnik)

Vsak pladenj je dodeljen uporabniku ali skupini uporabnikov. To je privzeta nastavitev.

SLWW

Uporaba možnosti izhoda papirja

89

background image

STACKER
(Zlagalnik)

Naprava uporabi vse pladnje za zlaganje kopij opravil. Opravila so najprej poslana v spodnji pladenj,
nato v naslednji višji in tako naprej. Ko so vsi pladnji polni, se naprava ustavi.

JOB
SEPARATOR
(Ločevalnik
opravil)

Vsako tiskalno opravilo je poslano na drug pladenj. Opravila so poslana na prazen pladenj, najprej v
zgornji in nato navzdol proti spodnjemu.

COLLATOR
(Zbiralnik)

Naprava razporedi kopije enega tiskalnega opravila na ločene pladnje.

6.

Pritisnite

OK

, da izberete možnost.

90

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW

background image

7