HP LaserJet P4510 Printer series - Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja

background image

Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja

Dokument lahko spremenite, da ustreza drugačni velikosti papirja.

1.

V meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).

2.

Odprite meni Paper Handling (Ravnanje s papirjem).

3.

Na območju Destination Paper Size (Velikost papirja cilja) izberite Scale to fit paper size
(Prilagodi, da ustreza velikosti papirja) in nato na spustnem seznamu izberite velikost.

4.

Če želite uporabiti samo papir, ki je manjši od dokumenta, izberite Scale down only (Prilagodi
samo navzdol).