HP LaserJet P4510 Printer series - Posodabljanje vdelane programske opreme s FTP-jem v omrežni povezavi

background image

Posodabljanje vdelane programske opreme s FTP-jem v omrežni povezavi

OPOMBA:

Posodobitev vdelane programske opreme vključuje spremembo oblike stalnega

pomnilnika NVRAM (nonvolatile random-access memory). Nastavitve menija, ki so drugačne od
privzetih nastavitev, se lahko spremenijo nazaj na privzete nastavitve, zato jih je treba ponovno
spremeniti, če želite nastavitve, drugačne od privzetih.

1.

Zabeležite si naslov IP, ki ga najdete na strani HP Jetdirect. Stran HP Jetdirect je druga stran, ki
se natisne, ko natisnete konfiguracijsko stran.

OPOMBA:

Pred nadgrajevanjem vdelane programske poskrbite, da naprava ni v načinu

mirovanja. Poskrbite tudi, da so morebitna sporočila o napakah na zaslonu nadzorne plošče
počiščena.

2.

V računalniku odprite ukazno vrstico MS DOS.

3.

Vnesite: ftp TCP/IP ADDRESS>. Če je naslov na primer TCP/IP 192.168.0.90, vnesite ftp
192.168.0.90.

4.

Premaknite se do mape, kjer je shranjena vdelana programska oprema.

5.

Pritisnite tipko

Enter

na tipkovnici.

6.

Ob pozivu za uporabniško ime pritisnite tipko

Enter

.

7.

Ob pozivu za geslo pritisnite tipko

Enter

.

8.

V ukazno vrstico vnesite bin.

9.

Pritisnite tipko

Enter

. V ukaznem oknu se pojavi sporočilo 200 Types set to I, Using binary mode

to transfer files (200 vrst nastavljenih na I, uporaba binarnega načina za prenos datotek).

10.

Vnesite put in nato ime datoteke. Če je ime datoteke na primer LJP4015.RFU, vnesite put
LJP4015.RFU.

11.

Prenos se začne in v napravi vdelana programska oprema se posodobi. To lahko traja približno
pet minut. Postopek naj se dokonča brez vaših nadaljnjih interakcij z napravo ali računalnikom.

OPOMBA:

Po končani nadgradnji se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

SLWW

Nadgradnja vdelane programske opreme 135

background image

12.

V ukazno vrstico vnesite: bye in tako zapustite ukaz ftp.

13.

V ukazno vrstico vnesite: exit in se tako vrnite v vmesnik Windows.