Корисничко упутство за HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

HP LaserJet P4010 i P4510 serije štampači

Uputstvo za upotrebu

background image
background image

HP LaserJet P4010 i P4510 serije štampača

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,
prilagođavanje ili prevođenje bez
prethodnog pismenog odobrenja, osim u
okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom
dokumentu mogu se menjati bez
obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge
navode se u izričitim garancijama koje idu uz
proizvode i usluge. Ništa od onoga što je
ovde navedeno ne sme se smatrati kao
davanje dodatne garancije. HP ne odgovara
za tehničke odn. uređivačke greške ili
propuste koje sadrži ovaj dokument.

Broj dela: CB506-90991

Edition 1, 8/2008

Žigovi

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

predstavljaju

žigove kompanije Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP
registrovani su u SAD i predstavljaju žigove
kompanije Microsoft Corporation.

Windows Vista® predstavlja registrovani žig
ili žig kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama/regionima.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig kompanije

The Open Group.

ENERGY STAR i ENERGY STAR su marke
registrovane u SAD.

background image

Sadržaj

1 Osnovno o uređaju

Poređenje uređaja ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P4014 modeli .................................................................................................. 2
HP LaserJet P4015 modeli .................................................................................................. 3
HP LaserJet P4515 modeli .................................................................................................. 4

Poređenje funkcija ............................................................................................................................... 5
Vodič kroz uređaj .................................................................................................................................. 7

Prikaz s prednje strane ........................................................................................................ 7
Pogled otpozadi ................................................................................................................... 7
Portovi interfejsa .................................................................................................................. 8
Položaj nalepnice sa oznakom modela i serijskim brojem ................................................... 8

2 Kontrolna tabla

Raspored na kontrolnoj tabli ............................................................................................................... 12
Korišćenje menija kontrolne table ...................................................................................................... 14

Korišćenje menija .............................................................................................................. 14

Meni Show Me How (Pokaži mi kako) ................................................................................................ 15
Meni Retrieve Job (Pronađi zadatak) ................................................................................................. 16
Meni Information (Informacije) ............................................................................................................ 17
Meni Paper Handling (Rad sa papirom) ............................................................................................. 18
Meni Configure Device (Podešavanje uređaja) .................................................................................. 19

Podmeni Printing (Štampanje) ........................................................................................... 19
Podmeni Print Quality (Kvalitet štampe) ............................................................................ 21
Podmeni System Setup (Podešavanje sistema) ................................................................ 24
Podmeni Stapler Stacker (Heftalica/slagač) ...................................................................... 29
Podmeni MBM-5 (multi-bin mailbox - sanduče sa više korpi) ............................................ 29
Podmeni I/O (U/I) ............................................................................................................... 29
Podmeni Resets (Početne vrednosti) ................................................................................ 36

Meni Diagnostics (Dijagnostika) ......................................................................................................... 38
Meni za servisiranje ............................................................................................................................ 40

3 Softver za Windows

Podržane verzije operativnog sistema Windows ................................................................................ 42
Podržani upravljački programi za Windows ........................................................................................ 43

SRWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 44

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ................................................................. 44

Izaberite odgovarajući upravljački program za operativni sistem Windows ....................................... 45
Prioriteti postavki za štampanje .......................................................................................................... 46
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows ........................ 47
Tipovi instalacije softvera za Windows ............................................................................................... 48
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 49
Podržani pomoćni programi za Windows ........................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Ugrađeni Web server ......................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Softver za druge operativne sisteme .................................................................................................. 52

4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 54

Podržani operativni sistemi za Macintosh .......................................................................... 54
Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh ......................... 54
Uklanjanje softvera sa Macintosh operativnih sistema ...................................................... 54
Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh ................................... 54
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh ...... 55
Softver za Macintosh računare .......................................................................................... 56

HP Printer Utility ............................................................................................... 56

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility ............................................... 56
Funkcije programa HP Printer Utility ................................................ 56

Podržani pomoćni programi za Macintosh ......................................................................... 57

Ugrađeni Web server ........................................................................................ 57

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Macintosh .................................................................. 58

Štampanje .......................................................................................................................... 58

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u
operativnom sistemu Macintosh ........................................................................ 58
Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira ...... 58
Štampanje naslovne stranice ............................................................................ 58
Korišćenje vodenih žigova ................................................................................ 59
Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za
Macintosh .......................................................................................................... 59
Štampanje na obe strane papira (dvostrano štampanje) .................................. 60
Podešavanje opcija za povezivanje .................................................................. 61
Čuvanje zadataka ............................................................................................. 61
Korišćenje menija Services (Usluge) ................................................................ 61

5 Povezivanje

USB konfiguracija ............................................................................................................................... 64

Povezivanje preko USB kabla ........................................................................................... 64

iv

SRWW

background image

Mrežna podešavanja .......................................................................................................................... 65

Podržani mrežni protokoli .................................................................................................. 65
Podešavanje mrežnog uređaja .......................................................................................... 66

Pregled i promena mrežnih postavki ................................................................. 66
Postavljanje ili promena mrežne lozinke ........................................................... 66
Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table ............................... 67
Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table ............................... 67
Onemogućavanje mrežnih protokola (opciono) ................................................ 68

Onemogući IPX/SPX, AppleTalk ili DLC/LLC ................................... 68

Brzina veze i postavke dupleksa ....................................................................... 69

6 Papir i mediji za štampanje

Korišćenje papira i medija za štampanje ............................................................................................ 72
Podržane veličine papira i medija za štampanje ................................................................................ 73
Prilagođena veličina papira ................................................................................................................ 75
Podržane vrste papira i medija za štampanje .................................................................................... 76

Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira ...................................................................... 76
Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira ...................................................................... 76

Kapacitet ležišta i korpi ....................................................................................................................... 78
Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje ............................................................. 79
Umetanje papira u ležišta ................................................................................................................... 80

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta ......................................................................... 80

Umetanje papira sa memorandumom, odštampanog ili perforiranog
papira ................................................................................................................ 80
Umetanje koverti ............................................................................................... 80

Umetanje u ležište 1 ......................................................................................................... 81
Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova ............................ 82
Umetanje papira u opcionu ležište kapaciteta 1.500 listova ............................................. 83

Podešavanje ležišta ........................................................................................................................... 86

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira ................................................................... 86
Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje ............................. 86
Konfigurisanje ležišta pomoću menija Paper Handling ...................................................... 87
Izbor papira prema izvoru, vrsti i veličini ............................................................................ 87

Izvor .................................................................................................................. 87
Vrsta i veličina ................................................................................................... 87

Korišćenje opcija za izlaz papira ....................................................................................................... 88

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu ........................................................................... 88
Štampanje u zadnju izlaznu korpu ..................................................................................... 88
Štampanje u opcioni slagač, tj. heftalicu/slagač ................................................................ 89
Štampanje u sanduče sa 5 korpi ....................................................................................... 89

7 Korišćenje funkcija štampača

Postavke za uštedu ............................................................................................................................ 92

SRWW

v

background image

EconoMode ........................................................................................................................ 92
Vreme do mirovanja ........................................................................................................... 92

Podešavanje vremena do mirovanja ................................................................. 92
Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja ............................... 93

Vreme buđenja .................................................................................................................. 93

Podešavanje vremena buđenja ......................................................................... 93

Heftanje dokumenata ......................................................................................................................... 95
Korišćenje mogućnosti skladištenja zadataka .................................................................................... 96

Kreiranje uskladištenog zadatka ........................................................................................ 96
Štampanje uskladištenog zadatka ..................................................................................... 96
Brisanje uskladištenog zadatka ......................................................................................... 97

8 Zadaci štampanja

Otkazivanje zadatka za štampanje ................................................................................................... 100

Zaustavljanje zadatka za štampanje pomoću kontrolne table uređaja ............................ 100
Zaustavljanje zadatka za štampanje iz softvera .............................................................. 100

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Windows ................................................................. 101

Otvaranje upravljačkog programa za štampač. ............................................................... 101
Korišćenje prečica za štampanje ..................................................................................... 101
Podešavanje opcija za papir i kvalitet .............................................................................. 101
Podešavanje efekata za dokument .................................................................................. 102
Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta ........................................... 102
Podešavanje izlaznih opcija za uređaj ............................................................................. 103
Podešavanje opcija za skladištenje zadataka ................................................................. 103
Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja ........................................................... 104
Podešavanje naprednih opcija za štampanje .................................................................. 104

9 Upravljanje štampačem i održavanje

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima .......................................................................... 108
Koristite softver HP Easy Printer Care ............................................................................................ 110

Otvaranje softvera HP Easy Printer Care ........................................................................ 110
Sekcije softvera HP Easy Printer Care ............................................................................ 110

Korišćenje ugrađenog Web servera ................................................................................................. 113

Otvaranje ugrađenog Web servera korišćenjem mrežne veze ........................................ 113
Sekcije ugrađenog Web servera ...................................................................................... 113

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin ............................................................................................. 116
Korišćenje bezbednosnih funkcija .................................................................................................... 117

IP bezbednost .................................................................................................................. 117
Obezbeđivanje ugrađenog Web servera ......................................................................... 117
Obezbeđivanje sačuvanih zadataka ................................................................................ 117
Zaključavanje menija kontrolne table ............................................................................... 117
Zaključavanje kaveza formatora ...................................................................................... 118

Upravljanje potrošnim materijalom ................................................................................................... 120

vi

SRWW

background image

Čuvanje kasete s tonerom ............................................................................................... 120
Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača ..................... 120
Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija .......................................... 120
Trajanje potrošnog materijala .......................................................................................... 120

Zamenjivanje potrošnog materijala i delova ..................................................................................... 121

Smernice za zamenu potrošnog materijala ..................................................................... 121
Menjanje kertridža za štampanje ..................................................................................... 121
Umetanje municije za heftalicu ........................................................................................ 123
Obavljanje preventivnog održavanja ................................................................................ 124

Postavljanje brojača kompleta za održavanje da početne vrednosti ............... 124

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje ............ 126

Pregled ............................................................................................................................ 126
Instaliranje memorije ........................................................................................................ 126

Instaliranje memorije uređaja .......................................................................... 126

Provera instalacije DIMM modula .................................................................................... 130
Čuvanje resursa (trajnih resursa) ................................................................................... 131
Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows ............................................ 131
Instaliranje unutrašnjih USB uređaja ............................................................................... 132
Instaliranje kartica za HP Jetdirect server za štampanje ................................................. 134

Instaliranje kartice za HP Jetdirect server za štampanje ................................ 134
Uklanjanje kartice za HP Jetdirect server za štampanje ................................. 136

Čišćenje uređaja ............................................................................................................................... 137

Čišćenje spoljašnjosti ...................................................................................................... 137
Očistite putanju papira ..................................................................................................... 137

Ažuriranje firmvera ........................................................................................................................... 138

Određivanje postojeće verzije firmvera ............................................................................ 138
Preuzmite novi firmver sa Web lokacije kompanije HP ................................................... 138
Prebacivanje novog firmvera na uređaj ........................................................................... 138

Korišćenje FTP servera za otpremanje firmvera pomoću pregledača ............ 138
Korišćenje FTP-a za ažuriranje firmvera preko mrežne veze ......................... 139
Korišćenje softvera HP Web Jetadmin za ažuriranje firmvera ........................ 140
Ažuriranje firmvera pomoću Microsoft Windows komandi .............................. 140

Ažuriranje HP Jetdirect firmvera ...................................................................................... 141

10 Rešavanje problema

Rešavanje opštih problema .............................................................................................................. 144

Kontrolna lista za rešavanje problema ............................................................................. 144
Faktori koji utiču na performanse uređaja ........................................................................ 145

Vraćanje fabričkih postavki ............................................................................................................... 146
Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli .............................................................................................. 147

Vrste poruka na kontrolnoj tabli ....................................................................................... 147
Poruke kontrolne table ..................................................................................................... 147

Zaglavljeni papir ............................................................................................................................... 164

SRWW

vii

background image

Najčešći uzroci zaglavljivanja papira ............................................................................... 164
Položaj zaglavljenog papira ............................................................................................. 165
Uklanjanje zaglavljenog papira ....................................................................................... 166

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i kertridža za
štampanje ........................................................................................................ 166
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ubacivača koverti ................... 168
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta ......................................................... 169

Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 1 .................................... 169
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 2 ili opcionalnog ležišta
za 500 listova ................................................................................. 169
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ležišta za 1.500
listova. ............................................................................................ 171

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za dvostrano
štampanje ....................................................................................................... 172
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja grejača ........................................ 174
Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlaznih područja ........................................ 177

Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe za papir ............... 178
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za slaganje
ili jedinice za povezivanje/slaganje ................................................. 179
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog poštanskog
sandučeta sa 5 polica ..................................................................... 181

Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................ 183

Rešavanje problema sa kvalitetom štampe ...................................................................................... 184

Problemi sa kvalitetom štampe koji potiču od papira ....................................................... 184
Problemi sa kvalitetom štampe koje izaziva okruženje .................................................... 184
Problemi sa kvalitetom štampe usled zaglavljivanja ........................................................ 184
Primeri defekata na slikama ............................................................................................ 184

Rešavanje problema sa performansama ......................................................................................... 190
Rešavanje problema sa povezivanjem ............................................................................................. 191

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem ............................................................ 191
Rešavanje problema sa mrežom ..................................................................................... 191

Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu Windows ............................................... 193
Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu Macintosh ............................................... 194
Rešavanje problema u sistemu Linux .............................................................................................. 197

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema

Naručite delove, dodatnu opremu i pribor ........................................................................................ 200

Naručite direktno od kompanije HP ................................................................................. 200
Naručite preko dobavljača usluga ili podrške .................................................................. 200
Direktno naručivanje preko softvera HP Easy Printer Care ............................................ 200

Brojevi delova ................................................................................................................................... 201

Dodatna oprema za rad sa papirom ................................................................................ 201
Kasete s tonerom ............................................................................................................. 202
Kompleti za održavanje ................................................................................................... 202

viii

SRWW

background image

Memorija .......................................................................................................................... 202
Kablovi i interfejs .............................................................................................................. 203
Papir ................................................................................................................................ 203

Dodatak B Servisiranje i podrška

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard .............................................................. 207
Izjava o ograničenoj garanciji za kasetu s tonerom .......................................................................... 209
Garancija za popravke od strane korisnika ...................................................................................... 210
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 211
HP sporazumi o održavanju ............................................................................................................. 212

Sporazumi o servisiranju na licu mesta ........................................................................... 212

Servisiranje na licu mesta sledećeg radnog dana ........................................... 212
Nedeljno (količinsko) servisiranje na licu mesta .............................................. 212

Ponovno pakovanje proizvoda ......................................................................................... 212
Produžena garancija ........................................................................................................ 213

Dodatak C Specifikacije

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 216
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 217
Specifikacije za zvukove .................................................................................................................. 218
Radno okruženje .............................................................................................................................. 219

Dodatak D Informacije o propisima

FCC propisi ...................................................................................................................................... 222
Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima ................................................................... 223

Zaštita životne sredine ..................................................................................................... 223
Proizvodnja ozona ........................................................................................................... 223
Potrošnja struje ................................................................................................................ 223
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 223
Upotreba papira ............................................................................................................... 223
Plastika ............................................................................................................................ 223
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 223
Uputstva o vraćanju i recikliranju ..................................................................................... 224

Sjedinjene Američke Države i Portoriko .......................................................... 224

Grupno vraćanje (više od jednog kertridža) .................................... 224
Pojedinačno vraćanje ..................................................................... 224
Isporuka .......................................................................................... 224

Vraćanje kertridža van SAD ............................................................................ 224

Papir ................................................................................................................................ 225
Ograničenja materijala ..................................................................................................... 225
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj
uniji .................................................................................................................................. 225
Hemijske supstance ......................................................................................................... 225

SRWW

ix

background image

Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet - MSDS) ....... 226
Za više informacija ........................................................................................................... 226

Deklaracija o usklađenosti ................................................................................................................ 227

Deklaracija o usklađenosti ............................................................................................... 227

Izjave o bezbednosti ......................................................................................................................... 228

Bezbednost lasera ........................................................................................................... 228
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 228
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 228
Izjava o kablu za napajanje (Japan) ................................................................................ 228
EMI izjava (Korea) ........................................................................................................... 228
Izjava o laserima za Finsku ............................................................................................. 228
Tabela supstanci (Kina) ................................................................................................... 230

Indeks ............................................................................................................................................................... 231

x

SRWW

background image

1