HP LaserJet P4510 Printer series - Ograničenja materijala

background image

Ograničenja materijala

Ovaj HP proizvod ne sadrži živu.

U ovom HP proizvodu nalazi se baterija za koju će biti potrebno posebno rukovanje na kraju radnog
veka. Uz baterije koje Hewlett-Packard isporučuje uz ovaj proizvod ide i sledeće:

HP LaserJet P4010 i P4510 serije

Vrsta

Litijum-karbon-monofluorid

Težina

1,5 g

Lokacija

Na ploči kontrolera

Uklanja korisnik

No (Ne)

Za informacije o reciklaži pogledajte

www.hp.com/recycle

ili se obratite lokalnim vlastima ili se obratite

instituciji Electronics Industries Alliance:

www.eiae.org

.