HP LaserJet P4510 Printer series - Upotreba papira

background image

Upotreba papira

Opcionalna funkcija automatskog dvostranog štampanja i mogućnost N-up štampanja (štampanje više
stranica na jednoj stranici) koje ovaj proizvod poseduje, mogu smanjiti potrošnju papira, a samim tim i
potrošnju prirodnih resursa.