HP LaserJet P4510 Printer series - Meni Information (Informacije)

background image

Meni Information (Informacije)

Meni INFORMATION (INFORMACIJE) sadrži stranice sa informacijama o uređaju na kojima možete
naći detalje o uređaju i o njegovoj konfiguraciji. Dođite do željene stranice sa informacijama, a zatim
pritisnite

OK

.

Deo

Objašnjenje

PRINT MENU MAP
(ŠTAMPAJ MAPU MENIJA)

Štampa mapu menija kontrolne table u kojoj su prikazani raspored i trenutne postavke za
stavke iz menija kontrolne table.

PRINT CONFIGURATION
(KONFIGURACIJA
ŠTAMPANJA)

Štampa aktuelnu konfiguraciju uređaja. Ukoliko je instaliran HP Jetdirect server za štampanje,
biće odštampana i stranica sa HP Jetdirect konfiguracijom.

PRINT SUPPLIES STATUS
PAGE (ŠTAMPAJ STANJE
POTROŠNOG MATERIJALA)

Štampa stranicu sa stanjem potrošnog materijala na kojoj se nalaze nivoi potrošnog materijala
uređaja, približan broj preostalih stranica, podaci o korišćenju kertridža za štampanje, serijski
broj, brojač odštampanih stranica i informacije o naručivanju. Ova stranica je dostupna samo
ukoliko koristite originalne HP potrošne materijale.

PRINT USAGE PAGE
(ŠTAMPAJ STRANICU O
KORIŠĆENJU)

Štampa stranicu koja sadrži brojač svih veličina papira koje su prošle kroz uređaj, pobrojava
da li je na tim papirima štampano jednostrano ili dvostrano i sadrži brojač odštampanih
stranica.

PRINT FILE DIRECTORY
(ŠTAMPAJ DIREKTORIJUM
SA DATOTEKAMA)

Štampa direktorijum sa datotekama koji sadrži podatke o svim instaliranim uređajima za
masovno skladištenje. Ova stavka se pojavljuje samo ukoliko je u štampaču instaliran uređaj
za masovno skladištenje koji sadrži prepoznat sistem datoteka.

PRINT PCL FONT LIST
(ŠTAMPAJ LISTU PCL
FONTOVA)

Štampa listu PCL fontova koja sadrži sve PCL fontove koji su trenutno dostupni pri korišćenju
uređaja.

PRINT PS FONT LIST
(ŠTAMPAJ LISTU PS
FONTOVA)

Štampa listu PS fontova koja sadrži sve PS fontove koji su trenutno dostupni pri korišćenju
uređaja.

SRWW

Meni Information (Informacije)

17