HP LaserJet P4510 Printer series - Meni Paper Handling (Rad sa papirom)

background image

Meni Paper Handling (Rad sa papirom)

Pomoću ovog menija možete podesiti veličinu i tip papira za svako ležište. Uređaj će upotrebiti ove
podatke kako bi stranice odštampao s najboljim mogućim otiskom. Za više informacija, pogledajte
odeljak

Podešavanje ležišta na stranici 86

.

Neke stavke iz ovog menija dostupne su i u softveru ili upravljačkom programu štampača. Postavke u
softveru i upravljačkom programu poništavaju postavke u kontrolnoj tabli.

Deo

Vrednosti

Objašnjenje

ENVELOPE FEEDER SIZE
(VELIČINA LEŽIŠTA ZA
UBACIVANJE KOVERATA)

Lista sa dostupnim veličinama
papira za ležište za ubacivanje
koverata

Pomoću ove stavke podesite vrednost koja će odgovarati veličini
papira koji je trenutno ubačen u ležište za ubacivanje koverata.

ENVELOPE FEEDER TYPE
(VRSTA LEŽIŠTA ZA
UBACIVANJE KOVERATA)

Lista sa dostupnim vrstama
papira za ležište za ubacivanje
koverata

Pomoću ove stavke podesite vrednost koja će odgovarati vrsti papira
koji je trenutno ubačen u ležište za ubacivanje koverata.

TRAY1 SIZE (VELIČINA ZA
LEŽIŠTE 1)

Lista dostupnih veličina papira
za ležište 1

Pomoću ove stavke podesite vrednost koja će odgovarati veličini
papira koji je trenutno ubačen u ležište 1. Podrazumevana postavka je
ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA).

ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA): Ukoliko su i vrsta i veličina za
ležište 1 postavljene na vrednost ANY, uređaj će najpre povući papir
iz ležišta 1, pod uslovom da se on nalazi u tom ležištu.

Veličina različita od ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA): Štampač
neće povući papir iz ovog ležišta osim u slučaju da se vrsta ili veličina
zadatka za štampanje podudaraju sa vrstom i veličinom papira
ubačenog u ovo ležište.

TRAY1 TYPE (TIP ZA LEŽIŠTE 1) Lista dostupnih vrsta papira za

ležište 1

Pomoću ove stavke podesite vrednost koja će odgovarati vrsti papira
koji je trenutno ubačen u ležište 1. Podrazumevana postavka je ANY
TYPE (BILO KOJA VRSTA)
.

ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA): Ukoliko su i vrsta i veličina za ležište
1 postavljene na vrednost ANY, uređaj će najpre povući papir iz
ležišta 1, pod uslovom da se on nalazi u tom ležištu.

Vrsta različita od ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA): Štampač neće
povući papir iz ovog ležišta.

TRAY[N] SIZE (VELIČINA ZA
LEŽIŠTE [N])

Lista dostupnih veličina papira
za ležište 2 ili opciona ležišta

Ležište automatski detektuje veličinu papira na osnovu položaja vođica
koje se u njemu nalaze. Podrazumevana postavka je ili LTR (letter
format) za uređaje koji rade na 110 V, ili A4 za uređaje koji rade na
220 V.

TRAY[N] TYPE (TIP ZA LEŽIŠTE
[N])

Lista dostupnih veličina papira
za ležište 2 ili opciona ležišta

Postavlja vrednost koja odgovara vrsti papira koji je trenutno ubačen
u ležište 2 ili opciona ležišta Podrazumevana postavka je ANY TYPE
(BILO KOJA VRSTA)
.

18

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW