HP LaserJet P4510 Printer series - Kreiranje uskladištenog zadatka

background image

Kreiranje uskladištenog zadatka

Uskladištene zadatke možete kreirati pomoću upravljačkog programa štampača.

Windows

1.

U meniju File (Datoteka) izaberite stavku Print (Štampaj).

2.

Kliknite na Properties (Svojstva), a zatim na karticu Job Storage (Skladište
zadataka).

3.

Izaberite željeni režim skladištenja zadataka.

Za više informacija, pogledajte odeljak

Podešavanje opcija za skladištenje zadataka

na stranici 103

.

Macintosh

1.

U meniju File (Datoteka) izaberite stavku Print (Štampaj).

2.

Otvorite meni Job Storage (Skladište zadataka).

3.

Sa padajuće liste Job Storage (Skladište zadataka): izaberite vrstu
uskladištenog zadatka.

Za više informacija, pogledajte odeljak

Čuvanje zadataka na stranici 61

.

NAPOMENA:

Da biste trajno uskladištili neki zadatak i sprečili uređaj da ga izbriše kada se pojavi

potreba za prostorom za nešto drugo, u upravljačkom programu izaberite opciju Stored Job
(Uskladišteni zadatak).