HP LaserJet P4510 Printer series - Mrežna podešavanja

background image

Mrežna podešavanja

Možda ćete morati da podesite određene mrežne parametre na uređaju. Možete da ih podesite pomoću
kontrolne table, korišćenjem ugrađenog Web servera, ili, za najveći broj mreža, pomoću programa
HP Web Jetadmin.

Za potpunu listu podržanih mreža i uputstvo za podešavanje mrežnih parametara pomoću softvera,
pogledajte HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (HP Jetdirect ugrađeni server za
štampanje – vodič za administratora). Vodič se isporučuje uz štampače u koje je instaliran ugrađeni
HP Jetdirect server za štampanje.