HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje ili promena mrežne lozinke

background image

Postavljanje ili promena mrežne lozinke

Pomoću ugrađenog Web servera postavite mrežnu lozinku ili promenite postojeću lozinku.

1.

Otvorite ugrađeni Web server i kliknite na karticu Settings (Postavke).

2.

U oknu sa leve strane kliknite na Security (Bezbednost).

NAPOMENA:

Ukoliko lozinka već postoji, od vas će biti zatraženo da je upišete. Unesite lozinku,

zatim kliknite na dugme Apply (Primeni).

3.

U delu Device Password (Lozinka uređaja) upišite novu lozinku u polje New Password (Nova
lozinka), kao i u polje Verify Password (Potvrdite lozinku).

4.

Kliknite na dugme Apply (Primeni) u dnu prozora da biste sačuvali lozinku.

Tabela 5-4

IP adresa (nastavljeno)

66

Poglavlje 5 Povezivanje

SRWW