HP LaserJet P4510 Printer series - Trajanje potrošnog materijala

background image

Trajanje potrošnog materijala

Više informacija o trajanju određenog potrošnog materijala potražite na lokaciji

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

Za poručivanje potrošnog materijala, pogledajte

Potrošni materijal i dodatna oprema na stranici 199

.

120 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW