HP LaserJet P4510 Printer series - Otvaranje upravljačkog programa za štampač.

background image

Otvaranje upravljačkog programa za štampač.

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Otvaranje upravljačkog programa za štampač.

U meniju File (Datoteka) u okviru programa kliknite na stavku
Print (Štampaj). Izaberite štampač, zatim kliknite na stavku
Properties (Svojstva) ili Preferences (Izbori).

Pristup pomoći za određenu opciju za štampanje

Kliknite na simbol ? u gornjem desnom uglu upravljačkog
programa za štampač, zatim kliknite na bilo koju stavku u
upravljačkom programu. Pojaviće se iskačuća poruka sa
informacijama o izabranoj stavci. Takođe možete kliknuti na
stavku Help (Pomoć) da biste otvorili Pomoć na mreži.