HP LaserJet P4510 Printer series Hjälp

background image
background image
background image

HP:s inbäddade webbserver

Användarhandbok

background image

Copyright och garanti

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, bearbetning eller
översättning utan föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet, utom i de fall då
upphovsrättslagstiftningen tillåter detta.

Följande information kan ändras utan
föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och
-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Inget i detta dokument ska tolkas som att det
utgör en ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel
eller utelämnanden i dokumentet.

Varumärken

Adobe® och PostScript® är registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade
varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Edition 1, 8/2007

background image

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbäddad webbserver? ....................................................................................................... 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin och HP:s inbäddade webbserver ........................................................... 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Öppna HP:s inbäddade webbserver .................................................................................................... 5
Logga in och logga ut ........................................................................................................................... 6

Logga in som en användare ................................................................................................ 7
Logga ut som administratör ................................................................................................ 7

Navigera i HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................... 8

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

Enhetens status ................................................................................................................................. 12
Konfigurationssida .............................................................................................................................. 14
Statussida för förbr.matr. .................................................................................................................... 16
Händelseloggsida ............................................................................................................................... 18
Användningssida ................................................................................................................................ 19
Information om enheten ..................................................................................................................... 22
Bild på kontrollpanelen ....................................................................................................................... 23
Skriv ut ............................................................................................................................................... 24

Skriva ut en fil eller uppdatera inbyggd programvara från skärmbilden Skriv ut ................ 25

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet ............................................................................................................................... 28

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet ......................................................... 29

Fackstorlekar/-typer ............................................................................................................................ 30
E-postserver ....................................................................................................................................... 31

Konfigurera utgående e-post ............................................................................................. 32
Konfigurera retur-e-postadressen ...................................................................................... 32

Varningar ............................................................................................................................................ 33

Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt .......................................................... 34

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

Om du vill aktivera funktionen AutoSend ........................................................................... 39

Säkerhet ............................................................................................................................................. 40

Konfigurera säkerhetsinställningar .................................................................................... 42
Säkerhetskonfigureringsguide för HP Jetdirect ................................................................. 46

Redigera andra länkar ........................................................................................................................ 48

Lägga till en länk ................................................................................................................ 49
Ta bort en länk ................................................................................................................... 49

SVWW

iii

background image

Information om enheten ..................................................................................................................... 50
Språk .................................................................................................................................................. 51
Datum & tid ......................................................................................................................................... 52

Format för datum/tid .......................................................................................................... 53
Korrigering av klockavdrift ................................................................................................. 53

Uppvakningstid ................................................................................................................................... 55

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt .............................................................................................................................................. 58

5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support ............................................................................................................................... 62

Hur hp instant support fungerar ......................................................................................... 62
Information som du kan få från hp instant support ............................................................ 62

Köpa förbrukningsmaterial ................................................................................................................. 63
Produktsupport ................................................................................................................................... 64
Visa mig .............................................................................................................................................. 65
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt ...................................................................................... 66

Index ................................................................................................................................................................... 67

iv

SVWW

background image

Tabellista

Tabell 1-1 HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................................. 8
Tabell 2-1 Enhetens status ............................................................................................................................... 12
Tabell 2-2 Konfigurationssida ........................................................................................................................... 15
Tabell 2-3 Statussida för förbr.matr. ................................................................................................................. 16
Tabell 2-4 Händelseloggsida ............................................................................................................................ 18
Tabell 2-5 Användningssida ............................................................................................................................. 21
Tabell 2-6 Skriv ut sida ..................................................................................................................................... 25
Tabell 3-1 Konfigurera enhet ............................................................................................................................ 28
Tabell 3-2 Fackstorlekar/-typer ......................................................................................................................... 30
Tabell 3-3 E-postserver .................................................................................................................................... 31
Tabell 3-4 Varningar ......................................................................................................................................... 34
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 38
Tabell 3-6 Säkerhet .......................................................................................................................................... 40
Tabell 3-7 Redigera andra länkar ..................................................................................................................... 48
Tabell 3-8 Språk ............................................................................................................................................... 51
Tabell 3-9 Datum & tid ...................................................................................................................................... 52
Tabell 3-10 Uppvakningstid .............................................................................................................................. 55
Tabell 4-1 Nätverksinställningar ....................................................................................................................... 58

SVWW

v

background image

vi

SVWW

background image

Bildlista

Bild 1-1 Ange nätverkslösenord, dialogruta ....................................................................................................... 7
Bild 1-2 Exempel på skärmbild för HP EWS ...................................................................................................... 8
Bild 2-1 Enhetens status, skärmbild ................................................................................................................. 12
Bild 2-2 Konfigurationssida, skärmbild ............................................................................................................. 14
Bild 2-3 Statussida för förbrukningsmaterial, skärmbild ................................................................................... 16
Bild 2-4 Händelseloggsida, skärmbild .............................................................................................................. 18
Bild 2-5 Användningssida, skärmbild ............................................................................................................... 20
Bild 2-6 Information om enheten, skärmbild ..................................................................................................... 22
Bild 2-7 Skärmbilden Bild på kontrollpanelen ................................................................................................... 23
Bild 2-8 Skriv ut, skärmbild ............................................................................................................................... 24
Bild 3-1 Konfigurera enhet, skärmbild .............................................................................................................. 28
Bild 3-2 Fackstorlekar/-typer, skärmbild ........................................................................................................... 30
Bild 3-3 E-postserver, skärmbild ...................................................................................................................... 31
Bild 3-4 Aviseringar, skärmbild ......................................................................................................................... 33
Bild 3-5 Aviseringar – inställningar, skärmbild .................................................................................................. 34
Bild 3-6 Aviseringar – test, skärmbild ............................................................................................................... 36
Bild 3-7 AutoSend, skärmbild ........................................................................................................................... 38
Bild 3-8 Säkerhet, skärmbild ............................................................................................................................ 40
Bild 3-9 Skärmbilden Konfigurera säkerhetsinställningar ................................................................................. 42
Bild 3-10 Säkerhetskonfigureringsguide för HP Jetdirect ................................................................................. 47
Bild 3-11 Redigera andra länkar, skärmbild ..................................................................................................... 48
Bild 3-12 Information om enheten, skärmbild ................................................................................................... 50
Bild 3-13 Språk, skärmbild ............................................................................................................................... 51
Bild 3-14 Datum & tid, skärmbild ...................................................................................................................... 52
Bild 3-15 Skärmbilden Format för datum/tid ..................................................................................................... 53
Bild 3-16 Skärmbilden Datum och tid – korrigering av klockavdrift .................................................................. 54
Bild 3-17 Uppvakningstid, skärmbild ................................................................................................................ 55
Bild 4-1 Nätverksinställningar, skärmbild ......................................................................................................... 58
Bild 5-1 Information om enheten, skärmbild ..................................................................................................... 61

SVWW

vii

background image

viii

SVWW

background image

1