HP LaserJet P4510 Printer series - Säkerhet

background image

Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden Säkerhet.

Bild 3-8

Säkerhet, skärmbild

Tabell 3-6

Säkerhet

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver på sidan 8

.

2

Knappen
Säkerhetskonfigureringsguide
för HP Jetdirect

Knappen Säkerhetskonfigureringsguide för HP Jetdirect låter dig konfigurera
säkerhetsinställningar på enhetens HP Jetdirect skrivarserver.

3

Knappen Konfigurera
säkerhetsinställningar

Knappen Konfigurera säkerhetsinställningar låter dig konfigurera
säkerhetsinställningar på enhetens hanterings- och utskriftssystem.

40

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

4

Knappen Utför säker
lagringsradering

Med knappen Utför säker lagringsradering kan du utföra en diskradering som
tar bort alla data som har lagrats på enheten.

OBS!

Inställningar för typ av säker lagringsradering kan konfigureras i

avsnittet Filraderingsläge på enhetens säkerhetsinställningssida.

OBS!

Enhetens lösenord för filsystemet måste anges innan en säker

lagringsradering kan utföras. Filsystemets lösenord anges i avsnittet
Filsystemets lösenord på enhetens säkerhetsinställningssida. Se

Konfigurera säkerhetsinställningar på sidan 42

.

OBS!

Den här knappen visas inte om enheten inte har en

masslagringsenhet installerad.

5

Status för
säkerhetsinställningar

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av enhetens gällande
säkerhetsinställningar. Det här inställningarna kan ändras genom att klicka
på knappen Konfigurera säkerhetsinställningar.

Tabell 3-6

Säkerhet (fortsättning)

SVWW

Säkerhet

41