HP LaserJet P4510 Printer series Yardım

background image

Syst

strat

HP LaserJet P4010 ve P4510 Series Yazıcılar

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet P4010 ve P4510 Series Yazıcılar

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,
söz konusu ürün ve servislerle birlikte
sunulan açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir
garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
değildir.

Parça numarası: CB506-90994

Edition 1, 8/2008

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari
markalarıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows®XP,
Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de
tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista® Microsoft Corporation'ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki
ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti
tescilli ABD markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Temel ürün bilgileri

Ürün karşılaştırma ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P4014 modeller ............................................................................................... 2
HP LaserJet P4015 modeller ............................................................................................... 3
HP LaserJet P4515 modeller ............................................................................................... 4

Özelliklerin karşılaştırması .................................................................................................................. 5
Üründe Gezinme .................................................................................................................................. 7

Önden görünüş .................................................................................................................... 7
Arkadan görünüm ................................................................................................................ 7
Arabirim bağlantı noktaları ................................................................................................... 8
Model ve seri numarası etiketinin konumu .......................................................................... 8

2 Kontrol paneli

Kontrol paneli düzeni .......................................................................................................................... 12
Kontrol paneli menülerini kullanma .................................................................................................... 14

Menüleri kullanma .............................................................................................................. 14

Nasıl Yapılır menüsü .......................................................................................................................... 15
İşi Al menüsü ...................................................................................................................................... 16
Bilgi menüsü ....................................................................................................................................... 17
Kağıt İşleme menüsü .......................................................................................................................... 18
Aygıt Yapılandırması menüsü ............................................................................................................ 19

Yazdırma alt menüsü ......................................................................................................... 19
Yazdırma Kalitesi alt menüsü ............................................................................................ 21
Sistem Kurulumu alt menüsü ............................................................................................. 24
Zımbalayıcı Yığınlayıcı alt menüsü .................................................................................... 27
MBM-5 (çok bölmeli posta kutusu) alt menüsü .................................................................. 28
G/Ç alt menüsü .................................................................................................................. 29
Sıfırlama alt menüsü .......................................................................................................... 35

Tanılama menüsü ............................................................................................................................... 36
Servis menüsü .................................................................................................................................... 38

3 Windows Yazılımı

Windows için desteklenen işletim sistemleri ....................................................................................... 40
Windows için desteklenen sürücüler .................................................................................................. 41

TRWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 42

UPD yükleme modları ........................................................................................................ 42

Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme ................................................................................... 43
Yazdırma ayarlarının önceliği ............................................................................................................. 44
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................................... 45
Windows için yazılım yükleme türleri .................................................................................................. 46
Windows'ta yazılım kaldırma .............................................................................................................. 47
Windows için desteklenen yardımcı programlar ................................................................................. 48

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 48
Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 48
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 48

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ....................................................................................... 50

4 Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

Macintosh için yazılım ........................................................................................................................ 52

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri .................................................................... 52
Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüleri ..................................................................... 52
Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırma .......................................................... 52
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği ..................................................................... 52
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................ 53
Macintosh bilgisayarları için yazılım .................................................................................. 53

HP Printer Utility ................................................................................................ 53

HP Printer Utility'yi açma .................................................................. 54
HP Printer Utility özellikleri ............................................................... 54

Macintosh için desteklenen yardımcı programlar .............................................................. 55

Katıştırılmış Web sunucusu .............................................................................. 55

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ......................................................................... 56

Yazdırma ........................................................................................................................... 56

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ............................... 56
Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma .............. 56
Kapak sayfası yazdırma .................................................................................... 56
Filigran kullanma ............................................................................................... 57
Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma ............................. 57
Sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 58
Zımbalama seçeneklerini ayarlama .................................................................. 58
İşleri depolama .................................................................................................. 59
Services (Servisler) menüsünü kullanma .......................................................... 59

5 Bağlantı

USB yapılandırması ........................................................................................................................... 62

USB kablosunu bağlama ................................................................................................... 62

Ağ yapılandırması .............................................................................................................................. 63

Desteklenen ağ iletişim kuralları ........................................................................................ 63

iv

TRWW

background image

Ağ ürününü yapılandırma .................................................................................................. 64

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme ....................................................... 64
Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin .............................................................. 64
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................. 64
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................. 65
Ağ protokollerini devre dışı bırakma (isteğe bağlı) ............................................ 66

IPX/SPX, AppleTalk veya DLC/LLC'yi devre dışı bırakın. ................ 66

Bağlantı hızı ve dupleks ayarları ....................................................................... 66

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama .................................................................................... 70
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları ................................................................................ 71
Özel kağıt boyutları ............................................................................................................................ 73
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı türleri ..................................................................................... 74

Giriş seçenekleri için desteklenen kağıt türleri ................................................................... 74
Çıkış seçenekleri için desteklenen kağıt türleri .................................................................. 74

Tepsi ve bölme kapasitesi .................................................................................................................. 76
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri ..................................................................................... 77
Tepsi Yükle ......................................................................................................................................... 78

Tepsiler yüklenirken kağıt yönü ......................................................................................... 78

Antetli kağıt, önceden basılmış veya delikli kağıt yerleştirme ........................... 78
Zarf yerleştirme ................................................................................................. 78

Tepsi 1'i Yerleştirme ......................................................................................................... 79
Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı 500 sayfalık bir tepsi yerleştirin ............................................. 80
İsteğe bağlı 1.500 sayfalık bir tepsi yerleştirme ................................................................ 81

Tepsileri yapılandırma ........................................................................................................................ 84

Kağıt yüklerken bir tepsiyi yapılandırma ............................................................................ 84
Bir tepsiyi baskı yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma ................................ 84
Tepsiyi Kağıt İşleme menüsünü kullanarak yapılandırma ................................................. 85
Kağıdı kaynağa, türe veya boyuta göre seçme ................................................................. 85

Kaynak .............................................................................................................. 85
Tür ve boyut ...................................................................................................... 85

Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma .................................................................................................... 86

Üst (standart) çıkış bölmesine yazdırma ........................................................................... 86
Arka çıkış bölmesine yazdırma .......................................................................................... 86
İsteğe bağlı yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıya yazdırma ...................................... 87
5 bölmeli posta kutusuna yazdırma ................................................................................... 87

7 Ürün özelliklerini kullanma

Ekonomi ayarları ................................................................................................................................ 90

EconoMode ........................................................................................................................ 90
Uyku Gecikmesi ................................................................................................................. 90

Uyku gecikmesini ayarlama .............................................................................. 90

TRWW

v

background image

Uyku modnu devre dışı bırakma veya etkinleştirme ......................................... 90

Açılış saati ......................................................................................................................... 91

Açılış saatini ayarlama ...................................................................................... 91

Belgeleri zımbalama ........................................................................................................................... 92
İş depolama özelliklerini kullanma ...................................................................................................... 93

Depolanan iş oluşturma ..................................................................................................... 93
Depolanan işi yazdırma ..................................................................................................... 93
Depolanan işi silme ............................................................................................................ 94

8 Yazdırma görevleri

Yazdırma işini iptal etme .................................................................................................................... 96

Geçerli baskı işini kontrol panelinden durdurma ................................................................ 96
Geçerli baskı işini yazılım programından durdurma .......................................................... 96

Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ........................................................................... 97

Yazıcı sürücüsünü açma ................................................................................................... 97
Yazdırma kısayollarını kullanma ........................................................................................ 97
Kağıt ve kalite seçeneklerini ayarlama .............................................................................. 97
Belge etkilerini ayarlama .................................................................................................... 98
Belge son işlem seçeneklerini ayarla ................................................................................. 98
Ürün çıkış seçeneklerini ayarlama ..................................................................................... 98
İş depolama seçeneklerini ayarlama ................................................................................. 99
Destek ve ürün durumu bilgileri alma ................................................................................ 99
Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama ..................................................................... 100

9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

Bilgileri ve nasıl yapılır sayfalarını yazdırma .................................................................................... 102
HP Easy Printer Care yazılımını kullanma ....................................................................................... 104

HP Easy Printer Care yazılımını açın. ............................................................................. 104
HP Easy Printer Care yazılım bölümleri .......................................................................... 104

Katıştırılmış Web sunucusunu kullanma .......................................................................................... 107

Ağ bağlantısı kullanarak katıştırılmış Web sunucusunu açma ........................................ 107
Katıştırılmış Web sunucusu bölümleri ............................................................................. 107

HP Web Jetadmin yazılımı kullanma ................................................................................................ 110
Güvenlik özelliklerini kullanma ......................................................................................................... 111

IP Güvenliği ..................................................................................................................... 111
Güvenli katıştırılmış Web sunucusu ................................................................................ 111
Güvenli depolanan işler ................................................................................................... 111
Kontrol paneli menülerini kilitleme ................................................................................... 111
Formatlayıcı kafesini kilitleme .......................................................................................... 112

Sarf malzemelerini yönetme ............................................................................................................. 113

Baskı kartuşunu saklama ................................................................................................. 113
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri .............................................. 113
HP ihbar hattı ve Web sitesi ............................................................................................ 113

vi

TRWW

background image

Sarf malzemeleri ömrü ..................................................................................................... 113

Sarf malzemesi ve parça değiştirme ................................................................................................ 114

Sarf malzemeleri değiştirme yönergeleri ......................................................................... 114
Baskı kartuşunu değiştirme ............................................................................................. 114
Zımba teli yerleştirme ...................................................................................................... 116
Koruyucu bakım yapma ................................................................................................... 117

Bakım seti sayacını sıfırlama .......................................................................... 117

Bellek, dahili USB aygıtları ve harici baskı sunucusu kartlarını takma ............................................. 119

Genel bakış ...................................................................................................................... 119
Bellek takma .................................................................................................................... 119

Ürün belleği yükleme ....................................................................................... 119

DIMM kurulumunu kontrol etme ....................................................................................... 123
Kaynakları kaydetme (kalıcı kaynaklar) .......................................................................... 123
Windows'da belleği etkinleştirme ..................................................................................... 124
Dahili USB aygıtlarını takma ............................................................................................ 124
HP Jetdirect baskı sunucusu kartlarını takma ................................................................. 127

HP Jetdirect baskı sunucusu kartı takma ........................................................ 127
HP Jetdirect baskı sunucusu kartını çıkarma .................................................. 128

Ürünü temizleme .............................................................................................................................. 129

Aygıtın dışını temizleme .................................................................................................. 129
Kağıt yolunu temizleme ................................................................................................... 129

Ürün yazılımını güncelleştirme ......................................................................................................... 130

Geçerli ürün yazılımı sürümünü belirleme ....................................................................... 130
Yeni ürün yazılımını HP Web sitesinden indirme ............................................................. 130
Yeni ürün yazılımını ürüne aktarma ................................................................................. 130

Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTP'yi
kullanma .......................................................................................................... 130
Ürün yazılımını bir ağ bağlantısı üzerinden yükseltmek için FTP'yi
kullanma .......................................................................................................... 131
Ürün yazılımını yükseltmek için HP Web Jetadmin'i kullanma ........................ 132
Ürün yazılımını yükseltmek için Microsoft Windows komutlarını kullanma ..... 132

HP Jetdirect ürün yazılımını yükseltme ........................................................................... 133

10 Sorunları giderme

Genel sorunları çözme ..................................................................................................................... 136

Sorun giderme denetim listesi ......................................................................................... 136
Ürünün performansını etkileyen faktörler ......................................................................... 137

Fabrika ayarlarını geri yükleme ........................................................................................................ 138
Kontrol paneli iletilerini yorumlama ................................................................................................... 139

Kontrol paneli ileti türleri .................................................................................................. 139
Kontrol paneli iletileri ........................................................................................................ 139

Sıkışmalar ........................................................................................................................................ 156

Sık rastlanan sıkışma nedenleri ....................................................................................... 156
Sıkışma konumları ........................................................................................................... 157

TRWW

vii

background image

Sıkışmaları giderme ........................................................................................................ 158

Üst kapak ve yazıcı kartuşu bölgelerindeki sıkışmaları giderme ..................... 158
İsteğe bağlı zarf besleyicideki sıkışmaları giderme ......................................... 160
Tepsilerdeki sıkışmaları giderme .................................................................... 161

Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme .................................................... 161
Tepsi 2'deki veya isteğe bağlı 500 sayfalık tepsideki sıkışmaları
giderme .......................................................................................... 161
İsteğe bağlı 1.500 sayfalık tepsideki sıkışmaları giderme .............. 163

İsteğe bağlı dupleksleyicideki sıkışmaları giderme ........................................ 164
Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme .......................................................... 166
Çıkış bölümlerindeki sıkışmaları giderme ....................................................... 169

Arka çıktı bölmelerindeki sıkışmaları giderme ................................ 170
İsteğe bağlı yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki
sıkışmaları giderme ........................................................................ 171
İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme ....... 173

Sıkışma giderme .............................................................................................................. 174

Baskı kalitesi sorunlarını giderme .................................................................................................... 176

Kağıtla ilişkili baskı kalitesi sorunları ................................................................................ 176
Ortamla ilişkili baskı kalitesi sorunları .............................................................................. 176
Sıkışmalarla ilgili baskı kalitesi sorunları ......................................................................... 176
Bozuk görüntü örnekleri ................................................................................................... 176

Performans sorunlarını çözme ......................................................................................................... 182
Bağlantı sorunlarını çözme ............................................................................................................... 183

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ........................................................................... 183
Ağ sorunlarını çözün ........................................................................................................ 183

Yaygın Windows sorunlarını çözme ................................................................................................ 185
Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme .................................................................................. 186
Linux sorunlarını giderme ................................................................................................................. 189

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

Sipariş parçaları, aksesuarlar ve sarf malzemeleri ........................................................................... 192

Doğrudan HP'den sipariş verme ...................................................................................... 192
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş ......................................................... 192
HP Easy Printer Care yazılımından doğrudan sipariş edin. ............................................. 192

Parça numaraları .............................................................................................................................. 193

Kağıt kullanma aksesuarları ............................................................................................ 193
Yazıcı kartuşları ............................................................................................................... 193
Bakım setleri .................................................................................................................... 194
Bellek ............................................................................................................................... 194
Kablolar ve arabirimler ..................................................................................................... 194
Kağıt ................................................................................................................................ 195

Ek B Servis ve destek

viii

TRWW

background image

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ............................................................................................ 199
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ................................................................................................. 201
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi ................................................................................... 202
Müşteri desteği ................................................................................................................................. 203
HP bakım anlaşmaları ...................................................................................................................... 204

Yerinde servis sözleşmeleri ............................................................................................. 204

Ertesi gün yerinde servis ................................................................................. 204
Haftalık (toplu) yerinde servis .......................................................................... 204

Aygıtı yeniden paketleme ................................................................................................ 204
Genişletilmiş garanti ........................................................................................................ 205

Ek C Özellikler

Fiziksel özellikler .............................................................................................................................. 208
Elektrikle ilgili özellikler ..................................................................................................................... 209
Akustik özellikler ............................................................................................................................... 210
Çalışma ortamı ................................................................................................................................. 211

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC mevzuatı .................................................................................................................................. 214
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı .............................................................................. 215

Çevreyi koruma ................................................................................................................ 215
Ozon üretimi .................................................................................................................... 215
Enerji tüketimi .................................................................................................................. 215
Toner tüketimi .................................................................................................................. 215
Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 215
Plastik Parçalar ................................................................................................................ 215
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri ................................................................................ 215
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ................................................................................... 216

ABD ve Porto Riko .......................................................................................... 216

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) .................................................. 216
Tek iadeler ...................................................................................... 216
Sevkiyat .......................................................................................... 216

ABD dışındaki iadeler ...................................................................................... 216

Kağıt ................................................................................................................................ 216
Malzeme kısıtlamaları ...................................................................................................... 216
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması ...................................................................................................................... 217
Kimyasal maddeler .......................................................................................................... 217
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ........................................................................ 217
Aşağıdakiler dahil ............................................................................................................ 218

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................................... 219

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................... 219

Güvenlik beyanları ............................................................................................................................ 220

TRWW

ix

background image

Lazer güvenliği ................................................................................................................. 220
Kanada DOC düzenlemeleri ............................................................................................ 220
VCCI beyanı (Japonya) ................................................................................................... 220
Güç kablosu beyanı (Japonya) ........................................................................................ 220
EMI beyanı (Kore) ............................................................................................................ 220
Finlandiya için lazer beyanı ............................................................................................. 220
Malzeme Tablosu (Çin) .................................................................................................... 222

Dizin ................................................................................................................................................................. 223

x

TRWW

background image

1